Mazeret Sınavları

Üniversitemiz Ön Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği

Mazeret Sınavları Madde 19/4

''Sağlık, doğal afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretleri nedeniyle bir dersin ara sınavına ve yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler; mazeretlerinin kabul edilebilmesi için aldıkları sağlık raporlarını veya diğer mazeret belgelerini, elden 3 (üç) gün içerisinde, posta ile 1 (bir) hafta içerisinde meslek yüksekokulu sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. Rapor veya diğer mazeret  belgeleri yapılacak olan ilk ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır.'' maddesi gereğince;

Sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrencilerin mazeret sınav dilekçelerini en geç sınav tarihinden itibaren 1 (bir) hafta içerisinde shmyo@duzce.edu.tr adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih aralığından sonra yapılan başvurular ile mazereti belgelendirilmeyen dilekçeler işleme alınmayacaktır.

 

Mazeret Sınav Başvuru Formu İçin Tıklayınız.