MİSYON / VİZYON

MİSYON 

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, bilim ve teknolojiden yararlanan, evrensel ve toplumsal değerlere saygılı, mesleki açıdan yetkin,  gelişime açık ve sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyler yetiştirmektir.

VİZYON

Evrensel ve toplumsal değerler ışığında eğitim-öğretimi , gelişen çağın gereklerine uygun olarak yapılandıran öncü bir kurum olmak.