Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
7.10.2021

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BAŞVURUSU

                         Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuruları

Meslek Yüksekokulumuz’da Kısmi Zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerin, 15 Ekim 2021 cuma günü saat 15:00'a kadar Okulumuz Öğrenci İşleri Birimi’ne başvuru formunu eksiksiz doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir.

 

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

(*) MADDE 6-

(1) Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilirler.

a) Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Düzce Üniversitesi’nde kayıtlı öğrenci olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak,

c) Yetim maaşı ve nafaka hariç asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle daha önce sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

d) Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe, sahip olmak,

e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

(*) (Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi 6. Madde)

 

 

BAŞVURU FORMU