Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
23.12.2022

ULUSAL STAJ PROGRAMI

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından; gençlere fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmalarını sağlamak adına Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır. Üniversitemiz senatosunun 25/03/2021 tarih ve 2021/32 Sayılı kararında zorunlu stajı olan fakültelerde USP aracılığı ile gerçekleştirilecek stajların zorunlu staj kapsamında değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. USP, zorunlu stajı olsun veya olmasın tüm fakültelerde öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin başvurabileceği bir program olup öğrencilerimiz 18 Ocak 2023 tarihine kadar https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden programa başvuru yapabilmelerinin sağlanmasına,