Giden Öğrenci

Değerli Öğrencilerimizin Dikkatine, 

Değişim Programlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimizin öncelikli olarak Birim Koordinatörlüğümüz ile iletişimde olması önem arz etmektedir.

Öğrencilerimiz, Erasmus+, Mevlana ve Farabi Değişim Programlarından yurt dışı ve yurt içi anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde her bir değişim programından en az bir yarıyıl; en fazla iki yarı yıl olmak üzere faydalanabilmektedir.

1 (birinci) sınıf öğrencilerimiz ve hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerimiz değişim programlarından faydalanamamaktadır, fakat; ikinci sınıf için anlaşmamız olan bir Yükseköğretim Kurumunda değişim programı çerçevesinde bulunmak isteyen öğrencilerimiz, başvuru gerçekleştirebilir. Başvuru esnasında teslim edilecek Not Döküm Belgesi (transkript), başvuru yapılan süreye kadar oluşan Not Döküm Belgesidir (transkript) ve ilgili belge esas alınarak başvuru gerçekleştirilir.

Öğrencilerimizden arzu edenler, yukarıda belirtilen 3 ayrı değişim programlarının kriterlerini yerine getirdikleri müddetçe, farklı akademik yıllarda faydalanabilir. Örnek verilecek olursa: birinci sınıf öğrencimiz, ikinci sınıfı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kapsamında Avrupa ülkelerinin birinde iki yarıyıl'a kadar okuyabilir; bu süre sonrasında, başvuru yapmış olma şartıyla, 3. sınıfı Mevlana Değişim Programı kapsamında değişim anlaşmamızın olduğu ülkelerden birinde okuyabilir; 4. sınıfta da yine başvuru yapmış olma şartıyla, Farabi Değişim Programı kapsamında yurtiçinde anlaşmamız olan herhangi bir Yükseköğretim Kurumu'nda öğrenimine devam edebilir.

Öğrencilerimiz: birinci sınıf dersleri harici tüm derslerini (zorunlu-seçmeli) değişim programları süresince tamamlayabilir fakat: gidilen Yükseköğretim Kurumu'ndan alınacak dersler müfredatımızda bulunan dersler ile uyumlu olması gerekmektedir, seçmeli derslerde birebir uyum aranmamaktadır, fakat;  zorunlu derslerde en az % 80 uyum aranır. Tüm bu süre sonunda zorunlu/seçmeli dersler ve zorunlu stajını tamamlamış öğrencilerimiz Üniversitemiz Diplomasıyla mezun olabilmektedir. 

Her bir değişim programı, kendi ilgili yönetmelik, yönerge ve el kitabında belirtilen  öğrenci seçme kriterlerine uygun hareket etmektedir. 

Erasmus+ Başvuru Kriterleri: 

Başvuru yapılan an itibariyle  Genel Not Ortalamasının Önlisans/Lisans Programları için en az 2.20/4.00 Yüksek Lisans  ve Doktora Programları için en az 2.50/4.00 olması ve Yabancı Diller Yüksekokulumuzun her sene başvuru sırasında yapmış olduğu Erasmus+ Dil Sınavından en az B1 seviyesinde puan almış olması ya da muadili sınavlardan (YDS/TOEFL) B1'i karşılayacak not almış olması gerekmektedir. Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulumuz 2015-2016 ve 2016-2017 Akademik Yılı için yapılan Erasmus+ Dil Sınavı'nda B1 seviyesini 60 puan olarak değerlendirmiştir.

Başvuru yapan öğrencilerimiz, Genel Not Ortalamasının %50'si ve Dil Puanı'nın %50'si alınarak tercih etmiş oldukları Üniversitelere yerleşebilmektedir. 

Başvurular Dış İlişkiler Birim Koordinatörü nezaretinde Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'ne teslim edilecektir. 

Yabancı Dil Sınav sonucu Erasmus+ Değişim Programından faydalanma sürecinde çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Sonuçlar Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından ilan edilir. 

 

 Erasmus+ ilgili seçim kriterleri ve faydalanma imkanları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak adına 

 Üniversitemiz Erasmus+ Yönergesine tıklayınız.

Türkiye Ulusal Ajansı 2016 Erasmus+Uygulama El Kitabı için tıklayınız

 

Mevlana Değişim Programı Başvuru Kriterleri

Başvuru yapılan an itibariyle Genel Not Ortalamasının Önlisans/Lisans Programları için en az 2.50/4.00 Yüksek Lisans  ve Doktora Programları için en az 3.00/4.00 olması ve Mevlana Değişim Programına başvuran öğrencilerden değişim protokolünü imzalayan yükseköğretim kurumları tarafından, öğrencilerin seçiminde esas olacak, ortaklaşa belirlenen bir dil sınav sonuç belgesi istenir. 

 

Farabi Değişim Programı Başvuru Kriterleri

Başvuru yapılan an itibariyle Genel Not Ortalamasının Önlisans/Lisans Programları için en az 2.00/4.00 Yüksek Lisans  ve Doktora Programları için en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. Farabi Değişim Programı seçim kriterlerinde Yabancı Dil Sınavı bulunmamaktadır, fakat: gidilecek Üniversitenin Eğitim Dili İngilizce ise başvuru yapılan kurum dil yeterlilik belgesi isteyebilmekte olup ayrıca kendileri öğrencilerimize Yabancı Dil Sınavı hazırlayabilmektedir. Herhangi bir aksilikle karşılaşılmaması için, bu durumda başvuru yapılan kurumun eğitim dilinin başvuru öncesi kontrol edilmesini önemle  tavsiye ederiz.  Öğrencilerimiz, Farabi Değişim Programı'nda sadece tek tercih yapma hakkına sahiptir.

 

Önemli Not: Değişim hakkı kazanan öğrencilerimiz arzu ederlerse değişim hakkından  feragat edebilmektedir. Mevlana ve Farabi değişim programlarından yapılan feragat, daha sonraları tekrar programdan yararlanma hakkını  elden almaktadır. Fakat, bu durum Erasmus+ için geçerli değildir, hakkından feragat eden öğrencilerimiz, gelecek akademik yıl tekrar başvuru gerçekleştirebilmektedir.

Erasmus+ Değişim Programı Öğrenim ve Staj başvuruları genellikle Mart'ın ilk haftası içinde alınmaya başlanır, son haftası da Yabancı Dil Sınavı gerçekleştirilir. Staj ve Öğrenim hakkı kazananların sonuç listesi en geç Nisan'ın ikinci haftası içinde Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüz İnternet Sayfasında veya Üniversitemiz Ana Sayfasında yayınlanır. 

Ayrıntılı bilgiye Dış İlişkiler Koordinatorlüğü İnternet Sayfasından ulaşabilirsiniz.  

Bilgilerinize sunarız.