Vizyon-Misyon-Temel Değerler-Kalite Politikası

Misyonumuz:

Lisans ve lisansüstü düzeyde turizm endüstrisinin gereksinim duyduğu donanımlı yönetici adayları ile nitelikli insan kaynaklarını yetiştirmek, girişimciliği teşvik etmek ve sektörün ihtiyaç duyduğu projeleri gerçekleştirerek tüm paydaşlar için değer üretmek.

Vizyonumuz:

Türkiye’nin ve dünyanın turizm eğitimi alanında tanınan ve saygı gören lider programlarından biri olmaktır.

Temel Değerlerimiz:

 • Adil Olmak
 • Şeffaflık
 • Katılımcı Olmak
 • Güvenilir Olmak
 • Evrensellik
 • İş Etiği ve Akademik Etiğe Uymak
 • Gelişim ve Değişime Açık Olmak

Hedeflerimiz:

Yüksekokulumuz, bir hizmet sektörü olarak ülke ekonomisine önemli katkısı olan turizm sektöründe görev alacak, konusunda uzmanlaşmış, iyi derecede İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil bilen, uluslararası düzeyde yenilikleri takip eden yönetici adayları yetiştirmektedir. Ders programları, turizm endüstrisinin öncelikli gereksinimleri ve uluslararası değişimler göz önüne alınarak geliştirilmekte, temel işletme disiplinleri ve turizm mesleğinin gerekleri ile uygulamalı alan çalışmaları arasında bir denge gözetilmektedir. Böylelikle, turizm endüstrisinin değişen insan kaynağı gereksinimlerini karşılamak amaçlanmaktadır. Yüksekokulumuz, öğrencilerini, lisans eğitiminin sonunda konaklama, yiyecek-içecek ve seyahat işletmeciliği, yönetim, finans, pazarlama ve turizm endüstrisinin çeşitli alanlarına yönetici adayları olarak katmayı hedeflemektedir.

Kalite Politikamız:

 • Akçakoca Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu; Eğitim-öğretime, araştırma-geliştirmeye dönük hedeflerini iç/dış paydaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yapıyı, sistem, süreç ve kaynakları sürekli iyileştirme yaklaşımı ile geliştirecektir.  
 • Akçakoca Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu; Bölgenin doğal ve kültürel varlıklarının korunmasını, geliştirilmesini sağlayacak sürdürülebilir turizm kalkınması projeleri üreterek bölgesel kalkınmaya öncülük edip ve somut çıktıları sürekli hale getirecektir.  
 • Akçakoca Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu; Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını destekleyecek turizm faaliyetlerine yönelik girişimcilik ruhunun öğrencilere kazandırılmasını sağlayacaktır.
 • Akçakoca Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu; Hedefleri ve ilkeleri çerçevesinde öğrencileri, ailelerini, öğretim üyelerini, çalışan personeli, yöneticileri ve geniş anlamda toplumu kapsayan tüm paydaşlara karşı gerektiği şekilde sorumlu ve duyarlı olacaktır.