Neden Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

NEDEN AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU?

 • 30 yıldır lisans (4 yıllık)  düzeyinde deneyimi olan bir Yüksekokulda eğitim göreceksiniz.
 • Türkiye’de, turizm faaliyetlerinin ilk başladığı, eşsiz doğa güzelliğine ve zengin kültürel çeşitliliğe sahip şehir olan Akçakoca’da turizm eğitimi alacaksınız.
 • Turizm alanında lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora)düzeyde bilimselliği ve yaratıcılığı destekleyen, öğretim ve öğrenmeye değer veren eğitim fırsatlarına sahip olacaksınız.
 • Etkin yürütülen Erasmus ve Mevlana değişim programları kapsamında yurtdışında eğitim ve staj imkânları elde edeceksiniz. Ayrıca Farabi değişim programı ile yurtiçindeki diğer üniversitelerde değişim hareketliliğine katılabileceksiniz.
 • İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil (Almanca ve Rusça) öğreneceksiniz.
 • Öğrenciliğiniz süresince etkin bir akademik danışmanlık alacaksınız.
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde çift anadal/ yandal yaparak ikinci bir diploma/sertifika alabileceksiniz.
 • Türkiye’nin en iyi turizm okulları ile ortak bilimsel toplantılara(Geleneksel Turizm Sempozyumu, Ulusal/Uluslararası Turizm Kongresi) katılabileceksiniz.
 • “Kariyer Günleri” etkinlikleri kapsamında sektör temsilcileri ve mezunlar ile bir araya gelme imkanına sahip olacaksınız.
 • Turizm alanındaki işletmelerde farklı kademelerde yöneticilik yapabilmek için gerekli bilgi, beceri ve yönetsel bakış açısına sahip olacaksınız.
 • Mezun olduğunuzda “İstihdam Meleği” projesi kapsamında işiniz hazır olacaktır.
 • 32 kişilik bilgisayar laboratuvarı, 32 kişilik uygulama sınıfı ve 40 kişilik Gastronomi mutfağında dersleri uygulamalı olarak öğrenme imkanı yaşayacaksınız.