Sıkca Sorulan Sorular

STAJ İLE İLGİLİ  GENEL KONULAR

 

1. Mezun olabilmek için en az kaç gün staj yapmalıyım?

-Staj süresi, haftalık izin günleri hariç toplam 60 iş günüdür. 30 iş günlük iki staj döneminde ya da 60 iş günlük olarak tek staj döneminde yapılacaktır. Ön Lisans (İki Yıllık) diploması almak isteyenler için ise haftalık izin günleri hariç 30 iş günüdür.

 

2. Bir seferde en az kaç gün staj yapabilirim?

-30 iş günü.

 

3. Stajların hepsini birden yapabilir miyim?

-60 gün olarak tek seferde yapabilirsiniz.

 

4. Staj tarih aralığını nasıl hesaplarım?

-Resmi tatiller staj gününden sayılmaz. Bir hafta 6 gün olarak hesaplanır.  Bu hafta içerisinde resmi tatiller var ise 6 iş gününden düşülür. Örneğin 23 Nisan Cuma günü olduğunu varsayalım. Resmi tatil olduğundan o hafta 5 gün olarak hesaplanır.

 

5. Staj Yeri değişikliği yapılabilir mi?

-Öğrenciler staja başladıktan sonra, Staj Danışmanlarının bilgisi ve onayını almaksızın staj yeri değişikliği yapamazlar.

 

6. Bir staj döneminde kaç kez staj yerimi değiştirebilirim?

-1 kez.

 

7. Staj yerimden ayrıldım / değiştirdim ne yapmalıyım?

-Staj yerinden ayrılan öğrenci, bu durumu telefon, faks, posta, vb. yollarla en geç 3 işgünü içinde Öğrenci İşlerine bildirmelidir.

 

8. Staj yapılacak yeri bulmak kimin yükümlülüğündedir?

-Öğrenciler staj yapacakları yeri kendileri bulmakla yükümlüdür.  (Öğrenci Ocak-Şubat-Mart aylarından itibaren staj yeri aramaya başlamalıdır. Birçok işletmenin staj kontenjanları erkenden dolmaktadır.)

 

9. Firma, başvurumda, stajın zorunlu olduğuna dair zorunlu belge istiyor. Ne yapmalıyım?

-Staj Kabul Belgesini staj komisyonuna onaylatmanız yeterli olacaktır. Kurum yeterli görmezse staj komisyonu üyelerine başvurunuz.  (Staj Kabul Belgesini Yüksekokulumuz sitesinden temin edebilirsiniz)

 

10. Zorunlu staj formlarını ne zaman imzalatabilirim?

-Zorunlu staj formları staj komisyonunun belirlediği günlerde ve ilgili staj komisyonu üyelerine imzalatılabilir.

 

11. Staj komisyonuna istediğim zaman soru sorabilir ve staj başvuru belgelerini imzalatabilir miyim?

-Staj ile alakalı hemen hemen tüm sorular bölüm web sitesinde mevcuttur. Bunların dışında özel durumlar için staj komisyonu üyelerinin belirlediği gün ve saatlerde staj komisyon üyelerine danışabilirsiniz.

 

12. Staja nasıl başvuracağım ve hangi aşamaları takip etmem gerekiyor?

-Yüksekokul web sitemizden duyurular kısmından staj başvuru tarihleri aşamaları takip edebilirsiniz.

 

 

13. Nerelerde staj yapabilirim?

 

Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri;

1. Turistik işletme belgesine sahip üç yıldız ve üstü Konaklama işletmeleri (otel, butik otel)

2. Birinci Sınıf (5 yıldızlı) ve İkinci Sınıf (4 yıldızlı) Tatil Köyleri

3. Birinci sınıf ve lüks sınıfta yer alan turizm işletme belgesine sahip Yiyecek–İçecek İşletmeleri,

4. Catering İşletmeleri,

5. A Grubu Seyahat Acenteleri,

6. Marinalar ve Yat İşletmeleri,

7. Kruvaziyer Gemiler,

8. Temalı Parklar,

9. Kültür ve Turizm Bakanlığı

10. Ulusal ve Uluslararası Havayolu Yolcu Taşıma İşletmeleri,

11. Staj Yürütme Sorumlusunca uygun görülen kamuya ait turizm kurumları ile kamu ve özel kuruluşlara ait eğitim ve dinlenme tesisleri,

12. Yurt dışında yapılacak stajlarda, staj yapılacak yerlerin staj için uygun olup olmadığına Staj Yürütme Sorumlusunun uygun görüşü karar verilir.

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencileri;

1. Turistik işletme belgesine sahip 4 veya 5 yıldızlı Otel İşletmelerinin mutfak bölümleri,

2. Birinci Sınıf (5 yıldızlı) ve İkinci Sınıf (4 yıldızlı) Tatil Köylerinin mutfak bölümleri

3. Marina veya Yat İşletmelerinin mutfak bölümleri

4. Ulusal ve Uluslararası Kruvaziyer Gemilerin yiyecek içecek bölümleri,

5. Ulusal ve Uluslararası Havayolu Şirketlerinin mutfak bölümleri

6. Turizm İşletme Belgeli “lüks veya birinci sınıf” restoranlar

7. Staj Yürütme Sorumlusunun uygun gördüğü pastane ve unlu mamül işletmeleri

8. Toplu Yemek Hizmet sunan işletmelerin mutfak bölümleri (Catering İşletmeleri, endüstriyel yemek üreten işletmeler)

9. Staj Yürütme Sorumlusunun uygun gördüğü kamu kurumlarına ait “Sosyal Tesislerin” mutfak bölümleri

10. Yurt dışında yapılacak stajlarda, staj yapılacak yerlerin staj için uygun olup olmadığına

Staj Yürütme Sorumlusunun uygun görüşü karar verilir.

 

14. Stajı ders dönemi içinde yapabilir miyim?

-Öğrenciler dönem içinde ve dönem arasında staj yapamazlar. Yaz okulunda ders alan öğrenciler de ders sürecinde staj yapamazlar.

 

15. Mezun konumdayım bir tek stajım kaldı ne yapmalıyım?

-Stajları farklı nedenlerle 8. Yarıyılın sonuna kalan öğrenciler mezun durumunda (tüm derslerini vermiş) olmaları halinde dönem içinde ve dönem arasında staj yapabilecektir.

 

16. Bölümünüze yatay / dikey geçişle geldim. Geldiğim üniversitede yaptığım stajdan muaf olabilir miyim?

-Muaf olabilirsiniz. Ancak daha önce eğitim aldığınız üniversiteden staj yaptığınız yerin adının, tarihinin, süresinin yazılı olduğu, onaylı bir resmi yazıyla öğrenci işlerine dilekçe ile başvuru yapmanız gerekmektedir.

 

17. Lisede yapmış olduğum stajımı saydırabilir miyim?

-Saydırılamaz.

 

18. Yurt dışında staj yapabilir miyim?

-Evet. Yurtdışında staj yapılabilir. Staj Dosyası İngilizce olarak web sitemizde mevcuttur.

 

19. Staj sırasında devamlı işyerinde bulunmak zorunda mıyım?

-Evet. Staj komisyonu üyeleri tarafından yapılan işletme ziyaretinde ya da işletmeye yapılacak telefon aramalarında öğrencinin staj yerlerinde bulunmaması durumunda öğrencinin stajı iptal edilir.

 

20. Bir işyerinde çalışıyorum. Çalıştığım süre staj olarak sayılır mı?

-Hayır. Ancak çalıştığı süre içerisinde o işletme için staj başvurusu yapar ve staj evraklarını doldurursa staj sürecini gerçekleştirirse o zaman stajdan muaf sayılabilir.

 

21. Yaz okuluna devam ederken staj yapabilir miyim?

-Hayır. Yaz okulunda dersleri olan öğrenciler yaz okulunun başlangıç tarihinden final sınavlarının son gününe kadar staj yapamazlar.

 

22. Mezun konumundayım staj mülakatına ne zaman girebilirim?

-Mezun konumunda olan öğrenciler staj süresini doldurduğu günden itibaren staj komisyonuna stajın tamamlandığını bildirerek komisyonun uygun gördüğü gün ve saat içerisinde staj mülakatına girebilir.

 

23. Staj başvuru evraklarını ve staj dosyamı okula nasıl ulaştırmalıyım?

-Elden ya da kargo ile ulaştırmalısınız.

 

24. Staj notu ortalamamı etkiler mi?

-Hayır etkilemez.

 

STAJ EVRAKLARI İLE İLGİLİ KONULAR

 

                                                   STAJ EVRAKLARI İKİ KISIMDIR.

                                                                                                                

1) STAJA BAŞLAMA EVRAKLARI                                                      2) STAJ DOSYASI

 

1. STAJA BAŞLAMA EVRAKLARI nedir?

Staja başlama evrakları staj yapabilmenin ilk aşamasını oluşturur. Staja başlayabilmek için öncelikle bu evrakların doldurulup gerekli imzalar alındıktan sonra Öğrenci İşlerine teslim edilmesi gerekir.

2. Staja başlama evrakları hangileridir?

a) Staja Başlama Dilekçesi,

b) Staj Kabul Belgesi, (2 adet düzenlenir bir tanesi STAJ DOSYASI içindir)

c) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi,

d) Nüfus cüzdanı fotokopisi

e) Provizyon

3. Staj kabul belgesi nasıl doldurulur?

Öğrenci ile ilgili bilgilerin doldurulması

Bölüm Staj Yetkilisinin Kaşe ve İmzası

Resmi Belge haline dönüşen bu belgenin staj yapılması öngörülen İŞYERİ ’ne götürülüp gerekli yerlerin doldurtulması, kaşe ve imzanın alınması

Son olarak Bölüm Staj Komisyonu Başkanına imza attırılması gerekmektedir.

NOT: Staj yapacağınız işyeri ile ilgili Staj Komisyon Üyelerinden OLUR onayını alınız.

4. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin hangi kısmını doldurmalıyım?

A-SİGORTALININ KİMLİK BİLGİLERİ kısmı doldurulacaktır.

5.Provizyon yazısını nerden edinebilirim?

SAĞLIK PROVİZYON YAZISI (https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden temin edilebilir.

6. Stajın değerlendirilebilmesi için hangi evrakları teslim etmeliyim? (Stajın geçerli olması ve değerlendirilmesi için)

Staj süresince hazırlanan STAJ DOSYASININ Öğrenci İşlerine teslimi gerekir.

2) STAJ DOSYASI

Staj Dosyası içerisindeki evraklar nelerdir?

a) Staj Dosyası ana kapak

b) Staj Kabul Belgesi (Staja Başlama Evraklarındakinin Aynısı)

c) İşletme Staj Değerlendirme Dilekçesi

d) İşyeri Staj Değerlendirme Formu (İşyeri tarafından doldurulup KAPALI ZARFTA olmalıdır)

e) Staj Çalışma Raporu (Web sitemizdeki yazılı kurallara uygun en az 2 sayfa şeklinde düzenlenmelidir)

f) Staj genel değerlendirme formu