Turizm İşletmeciliği Bölümü Program Amaçları

PÖA1: Turizm endüstrisinin gereksinim duyduğu donanımlı yönetici adaylarının yetiştirilmesi

PÖA2: Turizm öğrencilerini girişimciliğe teşvik ederek, girişimciliğin risklerinin farkında olan bireyler olarak kendi işyerlerini açmalarını sağlamak

PÖA3: Sektörün ihtiyaç duyduğu projeleri gerçekleştirerek tüm paydaşlar için değer üretmek