İş Akış Şemaları

 

 

 

 

1. 2547 Sayılı Kanunun Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirme İş Akış Süreci

 

 

 

 

2. Akademik Personel İzin Alma İş Akış Süreci

 

 

 

 

3. Akademik Personelin Görev Süresi Uzatılması İş Akış Süreci

 

 

 

 

4. Ek Ders İş Akış Şeması

 

 

 

 

5. Evrak Akış İşlemleri İş Akış Süreci

 

 

 

 

6. İdari Personel İzin Alma İş Akış Süreci

 

 

 

 

7. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Akış Süreci

 

 

 

 

8. Kurulların Toplanması İş Akış Süreci

 

 

 

 

9. Maaş Ödemeleri İş Akış Süreci

 

 

 

 

10. Öğrenci Başarı Durumu Belgesi İş Akış Süreci

 

 

 

 

11. Öğrenci Disiplin Durum Belgesi ve Askerlik Belgesi İş Akış Süreci

 

 

 

 

12. Rapor İşlemleri İş Akış Süreci

 

 

 

 

13. SGK Primlerinin Ödenmesi İş Akış Süreci

 

 

 

 

14. Taşınır Mal Çıkış İş Akış Süreci

 

 

 

 

15. Zimmet Verme İş Akış Süreci

 

 

 

 

16. Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Yeterlilik (Muafiyet) Sınavı İş Akış Süreci

 

 

 

 

17. Zorunlu Yabancı Dil İngilizce I-II Muafiyet Sınavı İş Akış Süreci