Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu

Kurullar/Komisyonlar

 

EĞİTİM KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

ADI-SOYADI

GÖREV TANIMLARI

Başkan

Zeynep ÖVDÜR UĞURLU

Yüksekokulumuzdaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için çalışmalar yapmakla, koordinatörlükler arasındaki koordinasyonu ve uyumu sağlamakla görevli komisyondur. Eğitim Komisyonu, eğitim-öğretim kapsamındaki tüm faaliyet ve çalışmaları yakından takip edip, bu faaliyet ve çalışmalarda ortaya çıkan aksaklıkları Yüksekokul Müdürlüğüne rapor eder. Ayrıca, komisyon, öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin de görüşlerine başvurarak, eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik tekliflerde bulunur. Komisyon, her bir dönem sonunda koordinatörlük faaliyet raporlarını ve bir sonraki faaliyet planlarını bir araya getirerek Yüksekokul Müdürlüğüne bir rapor sunar.

Üye

Merve KIYMAZ
Canan UZUNTAŞ
Samet TÜRER

 

 

BOLOGNA KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

ADI-SOYADI

GÖREV TANIMLARI

Başkan

Elif TAŞKIN

Bologna Komisyonu, özellikle Program Geliştirme Koordinatörlüğü ile işbirliği içerisinde olmak üzere, ders ve program çıktılarının, bu çıktıların CEFR ve TYYÇ ile uyumunu gösterir tabloların hazırlanmasından sorumludur.  Komisyon, ders ve program çıktılarının ve ilgili tabloların her bir dönem başında gözden geçirilmesi ve güncellenmesi ile görevlidir. Hazırlanan ve/veya güncellenen çıktılar ve tablolar Yüksekokulumuzun internet sitesindeki ilgili alanda yayınlanır.

Üye

Ahmet DOLMACI
Şule GÖKSEL
Engin DAĞDEVİREN

 

 

KALİTE KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

ADI-SOYADI

GÖREV TANIMLARI

Başkan

Harun ÖZTÜRK

Kalite Komisyonu, üniversitemizde yürütülmekte olan kalite çalışmalarını yakından takip eder. Komisyon, bu kalite çalışmaları kapsamında eğitim-öğretim ve diğer iş süreçlerinde yapılacak iyileştirmeleri belirleyerek, Yüksekokul Müdürlüğüne rapor verir. Ayrıca komisyon, yıllık Kurum İç Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında aktif rol oynar.

Üye

Zekeriya HAMAMCI
Ali Emre KIZILKAYA

 

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

ADI-SOYADI

GÖREV TANIMLARI

Başkan

Tuncer CAN

Komisyon, Yüksekokul öğrencilerinin ve öğretim görevlilerinin yararlanabileceği yurtdışı öğrenim ve öğretim hareketliliği programlarını ve diğer yurtdışı eğitim-öğretim olanaklarını yakından takip ederek, bu program ve olanaklar hakkında bilgilendirme toplantıları düzenler.

Üye

Halil İbrahim FİLİZ
Hatice BOZKURT TÜRK

 

 

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

ADI-SOYADI

GÖREV TANIMLARI

Başkan

Zeynep ÖVDÜR UĞURLU

Bu komisyon, Yüksekokul Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde olmak üzere, akademik teşvik başvurularının incelenip değerlendirilmesinden sorumludur.

Üye

Zekeriya HAMAMCI
Serkan PADEM

 

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DESTEK KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

ADI-SOYADI

GÖREV TANIMLARI

Başkan

Medine UÇAR

Bu komisyon, akademik yıl başında yapılan öğrenci oryantasyon eğitimlerinin planlanması ve yapılması ile görevlidir. Ayrıca, komisyon, öğretim kadrosuna henüz dahil olan öğretim görevlilerinin de oryantasyon eğitimlerinden sorumludur. Komisyon, Hazırlık Sınıflarında verilen Sınıf Danışmanlığı hizmetlerinin planlanması ve iyileştirilmesi görevlerini yerine getirir. Profesyonel desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin ya da öğretim görevlilerinin üniversitemizdeki uzmanlara yönlendirilmesi bu komisyonun sorumluluğundadır.

Üye

Damla TANRIVERDİ

 

 

İLETİŞİM VE TANITIM KOMİSYONU

KOMİSYON GÖREVİ

ADI-SOYADI

GÖREV TANIMLARI

Başkan

Kenan OCAK

Her bir akademik yıl başında Hazırlık Sınıfı Tanıtım çalışmalarını yürütmekle görevli komisyondur. Komisyon, Hazırlık Sınıfı bilgilendirme broşürü hazırlar ve bu broşür ve diğer tanıtım materyallerini Yüksekokulun internet sitesinde yayınlar. Her bir yıl sonunda eğitim-öğretim hizmetlerinden faydalanan Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin görüş ve önerilerinin kaydedilip, Yüksekokulun sitesinde yayınlanmasından bu komisyon sorumludur. Ayrıca, komisyon, eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili her türlü duyuruyu Yüksekokulun sitesinde yayınlamak üzere öğrencileri bilgilendirmekle görevlidir.

Üye

Nural UĞURLU
Furkan PAKSOY
Engin DAĞDEVİREN
Ali Emre KIZILKAYA

 

Tüm Komisyon görev tanımları (.docx)