Düzce Üniversitesi

Bilimsel Yayınlar

İhtisaslaşma alanında yapılan yayınlara ilişkin sayısal veriler aşağıda listelenmiştir.

 

2017

2018

2019

İhtisaslaşma alanında alan indeksli yayın sayısı

4

7

28

İhtisaslaşma alanında SCI, SCI-EXP, SSCI, AHCI yayın sayısı

18

11

16

İhtisaslaşma alanında diğer üniversiteler ile ortak SCI, SCI-EXP, SSCI, AHCI yayın sayısı

10

10

21

İhtisaslaşma alanında yapılan toplam yayın sayısı

22

18

44

Üniversite bünyesinde yapılan yayın sayısı

410

403

504

Yayınlar, alan indeksine göre yıl bazında ayrı ayrı dosyalanarak gösterilmektedir.

2019 Yayınları 

Alan Index

Ortak Yayınlar

SCI-SCI_EXP

2018 Yayınları 

Alan Index

Ortak Yayınlar

SCI-SCI_EXP

2017 Yayınları 

Alan Index

Ortak Yayınlar

SCI-SCI_EXP