Araştırma Dekanlığı

Vizyon

 • Araştırma faaliyetlerini üniversitemiz geneline yayarak paylaşımcı ve sürdürülebilir olmasını sağlamak,
 • Multidisipliner ve inovatif araştırma ve geliştirmeye uygun ortamı hazırlamak ve araştırmacılarımızı bu tür bilimsel çalışmalara teşvik etmek,

   

 • Akademisyenlerin bilimsel faaliyetlerine en üst seviyede destek olmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak,

   

 • Araştırma ve projeler için finansman arayan araştırmacılarımıza destek olmak ve rehberlik sağlamak,

   

 • Üniversite ile kamu kurumları, endüstri ve sanayi kuruluşları arasında sürdürülebilir bir iş birliği sağlamak, bütünleştirici rol üstlenmek,

   

 • Araştırmacıların ve fikirlerin çeşitliliğini, kurum içi ve kurum dışı araştırma geliştirme kültürünü geliştirmek ve araştırmacılara bu konularda destek ve rehberlik sağlamak,

   

 • Akademisyenlere, araştırmacılara, yöneticilere ve personele araştırmaya uygunluk eğitimi vermek,
 • Araştırma ve proje çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin uygulanabilir olmasına, ülke ekonomisine katma değer sağlamasına, patente dönüşmesine ve en nihayetinde de ticari ürünlere dönüşebilmesine katkı sağlamaktır.