Girişimsel Olmayan Sağlık Araştırmaları Etik Kurulu

1- Başvuru dilekçesi

2- Girişimsel Olmayan Sağlık Araştırmaları Etik Kurul Başvuru Formu 

3- Anabilim Dalı ve/veya İlgili Birimlerden İzin Formu 

4- Taahütname Formu

5- Araştırma Bütçe Formu

6- Bilgilendirilmiş Olur Formu

7- Kontrol Listesi

8- CD

9- Tez amaçlı başvuru yapacak araştırma görevlilerinin ilgili bölüm kürsü kurul kararının  da dosyaya eklenmesi zorunludur. 

Girişimsel Olmayan Etik Kurul Üyeleri 

Ad Soyad Bölüm

Doç.Dr. Mehmet ARICAN

Başkan

Ortopedi

Doç.Dr. Mehmet Ali SUNGUR

Bşk. Yrd. (Ass. Director)

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Prof.Dr. İlknur ARSLANOĞLU Pediatri
Prof.Dr. Ender GÜÇLÜ KBB
Doç.Dr. Ebru ÖZEN BEKAR Hemşirelik
Doç.Dr. Attila ÖNMEZ Dahiliye
Doç.Dr.Ersin BEYAZÇİÇEK Fizyoloji
Dr.Öğr.Üyesi Nuri Cenk COŞKUN Klinik Farmakoloji
Dr.Öğr.Üyesi Abdullah BELADA KBB
Metin POLAT Avukat
Kenan VAROL Ziraat Mühendisi

 Sekretarya

Ad Soyad  
Melek YALNIZ Memur