İS-ME Projesi Nedir?

 • İS-ME, uygulamalı mesleki eğitimin çok ötesinde, akademik ve uygulamalı eğitimi “Hibrit Öğrenme” modeli ile harmanlayan,
 • Öğrencileri Üniversitemize adım attıkları andan itibaren istihdam potansiyeli olan firmalar ile “birebir” eşleştiren,
 • Firmaların; akademik eğitim süreci, öğrencilerin istihdam için kazanmaları gereken yetkinlikler, profesyonel mentörlük konularında söz sahibi olmasına olanak tanıyarak öğrenciler ve firma arasında “birebir” bağ kuran,
 • Firmaların işgücü ihtiyacını, “Hedefe Yönelik” çözen,
 • Mesleki eğitime “Birebir Eşleşme” bakış açısıyla bütüncül yaklaşarak yeni bir modeli hayata geçiren güdümlü bir istihdam projesidir.

İS-ME Projesinin Farkı Nedir?

 • İS-ME, sadece staj, iş yeri eğitimi veya kısmi zamanlı çalışma gibi uygulamaları içeren tek başına uygulamalı bir mesleki eğitim modeli değildir.
 • Bu proje ile öğrenciler, öğrenim hayatları boyunca birebir eşleştikleri firmada eğitimlerini zenginleştirir.
 • Mezun öğrencilerden beklenen mesleki deneyim öğrencilik sürecinde kazanılır. Böylece öğrenciler, mezun oldukları anda, mesleki tecrübeye de sahip olurlar.
 • Öğrenciler, mezun oldukları anda hedef firmanın kurum kültürüne yönelik beklentileri ile donanırlar.
 • Firmalar, ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücüne akademik eğitim sürecine birebir katkı sunarak ulaşırlar.

İS-ME Projesinin Faydaları Nelerdir?

Öğrenciler bu projeden neler kazanabilir?

 • Henüz eğitim hayatındayken iş tecrübesi kazanılır!
 • İş disiplini ve dinamikleri yerinde öğrenilir!
 • Mesleki dersler, sektördeki eğiticilerden yerinde ve uygulamalı olarak öğrenilir!
 • Takım çalışmasını ve ekibin bir parçası olmayı deneyimler!
 • Sektördeki önemli firmaların temsilcileri ile doğrudan ve sürekli iletişim halinde olur!
 • Üniversite hayatındayken birebir eşleştiği firmada istihdam fırsatı yakalayabilir!

Firmalar bu projeden neler kazanabilir?

 • İstihdam edeceği personeli, işe almadan önce yakından tanıma ve ihtiyaçlarına göre eğitme fırsatı bulur!
 • Proje boyunca deneyimli personel istihdamını garanti altına alır!
 • Akademik eğitimin doğal bir parçası olur!
 • İstihdam edeceği personele vereceği eğitim yükünden kurtulmuş olur!
 • Üniversite ile çok daha yakın bir ilişki içinde olur. Böylece, olası iş birliklerinin yolu, daha etkin bir biçimde açılır!