Öğrenci Dekanlığı
8.06.2023

Eğitim Öğretim Güncelleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Eğitim Öğretim Güncelleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun Gelecek Planlaması Paylaşıldı

Üniversitemiz Öğrenci Dekanlığı tarafından düzenlenen “Eğitim Öğretim Güncelleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı” Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya; Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç, Genel Sekreterimiz Nihat Yıldız, Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, Öğrenci Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Duman ile Eğitim Öğretim Güncelleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç, Üniversitemizde Öğrenci Dekanlığı’nın kurulduğunu, sorumluluk ve yetki alanlarının belirlendiğini söyleyerek faaliyetlere de başlandığını dile getirdi. Bologna sürecini, Avrupa ekseninde eğitim-öğretim faaliyetlerini bir standarda kavuşturma süreci olarak tanımlayan Prof. Dr. İlhan Genç, bu alanda yapılması gereken çalışmaların öneminden söz ederek konuşmasını noktaladı.

Toplantıda; Öğrenci Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı; Öğrenci Dekanlığı ve Eğitim Öğretim Güncelleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun organizasyon yapısı, yönergesi, faaliyet alanları, görev ve yetkileri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Eğitim Bilgi Sistemi’nde (Bologna)  en sık karşılaşılan hataları örneklerle açıklayan Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı; bir iyileştirme süreci düşündüklerini belirterek, Eğitim Planlaması, Verilerin Girilmesi ve Veri Girişlerinin Kontrolü aşamalarıyla ilgili bilgiler aktardı.

Eğitim Öğretim Güncelleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, konuyla ilgili fikir ve çözüm önerilerinin paylaşılmasının ardından sona erdi.