İlhan Genç

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 01.11.1956 tarihinde doğdu. İlköğrenimini Gölyaka Merkez İlkokulu’nda, ortaöğrenimini Düzce İmam Hatip Lisesi’nde, lisans öğrenimini ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde bitirdi.

Yüksek lisansını 1982 yılında hazırladığı “Keşfü’z-Zünûn’un Açıklamalı Dizini (Türk Edebiyatı ve Kültürü ile ilgili Yazar ve Eserler), Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, Erzurum, 1982” adlı teziyle tamamladı. Hemen ardından başladığı Doktora öğrenimini 1987 yılında hazırladığı “Esrar Dede, Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye, İnceleme-Metin”, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1987” teziyle tamamlayarak, Eski Türk Edebiyatı Doktoru oldu.

Görevleri: 1976-1988 yılları arasında Ankara Polatlı Lisesi Edebiyat Öğretmenliği ve yöneticilik görevlerinde bulundu. Bu görevinde iken 09.12.1988 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’ne Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 2000 yılında Doçent, 2006 yılında Profesör oldu. Aynı fakültede Fakülte Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Sosyal Alanlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı, Türkçe Öğretimi ABD Başkanlığı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölüm Başkanlığı yaptı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı iken, 2011 yılında Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ne Dekan olarak atandı. Bu görevini sürdürürken 26 Mayıs 2015 tarihinde atandığı Rektör Yardımcılığı görevine başladı. 2015-2022 döneminde Rektör Yardımcılığı görevini sürdürdü. 2 Haziran 2022 ile 3 Ağustos 2022 tarihleri arasında ise Rektör Vekili görevini yürüten Prof. Dr. İlhan Genç, 15 Ağustos 2022 tarihinde yeniden Rektör Yardımcılığı görevine başladı.

Yayınları:

  • Doç.Dr.İlhan Genç, Hoca Neş’et, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divân'ının Tenkidli Metni, Kanyılmaz Matbaası, İzmir, 1998.
  • Dr. İlhan Genç, Esrar Dede Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviye, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
  • Prof.Dr.İlhan Genç, Örneklerle Eski Türk Edebiyatı Tarihi-Giriş, Kanyılmaz Matbaası, İzmir, 2005.
  • Prof.Dr.İlhan Genç, Leyla ile Mecnun’un iki Şairi: Fuzuli ve Sezai Karakoç, Şule Yayınları, İstanbul, 2005. (Türkiye Yazarlar Birliği 2005 Yılı Edebi Tenkit Dalında Edebiyat Ödülü)
  • Prof.Dr.İlhan Genç, Edebiyat Bilimi, Kuramlar, Akımlar, Yöntemler, Kanyılmaz Matbaası İstanbul, 2005.
  • Prof.Dr.İlhan Genç, Örneklerle Eski Türk Edebiyatı Tarihi-Klasik Dönem, Kanyılmaz Matbaası, İzmir, 2010.
  • Prof.Dr.İlhan Genç, Prof.Dr.Atabey Kılıç, Prof.Dr.İsmail Hakkı Aksoyak, Dede Korkut Kitabı- Hanım Hey, TOBB Yayını, Ankara, 2014.
  • Alanıyla ilgili çok sayıda makale yayınladı, 26 yüksek lisans ve 8 Doktora tezi yönetti. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda sempozyuma katıldı, bildiri sundu, konferanslar verdi.

    Evli olup üç çocuk babasıdır.