Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi Serdar KIRIŞOĞLU

Bilgi İşlem Daire Başkanı