Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
22.4.2021

ERASMUS+ DERS VERME ve DEHAS DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

    

 
                                                                       Erasmus+ Programı

Akademik Personel Ders Verme Hareketliliği

Başvuru İlanı

13.04.2020 tarihinde Erasmus+ ve DEHAS Projeleri kapsamında ilan edilen personel hareketliliği başvuru sonuçları neticesinde Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği için 4 (dört); DEHAS Ders Verme Hareketliliği için 1 (bir) kişilik boş kontenjan kalmıştır. Bu kapsamda 12 Mayıs 2021-26 Mayıs 2021 tarihleri arasında tekrar başvuru alınacaktır.

2020-1-TR01-KA103-081208 Proje Numaralı Erasmus+ Programı ders verme hareketliliğinden 4 (dört) kişi  faydalanabilecektir.

2020-1-TR01-KA103-083016 Proje Numaralı DEHAS Tıp Konsorsiyumu kapsamında 1 (bir) kişi  Ders Verme hareketliliğinden faydalanabilecektir.

Başvuru Tarihleri:

2020-2021 Akademik Yılı Akademik Personel Ders Verme Hareketliliği için başvurular 12 Mayıs 2021-26 Mayıs 2021 tarihleri arasında,     http://exchangeprogram.duzce.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2Fr linki üzerinden yapılacaktır.

Başvuru Süreci İçinde Başvuru Sistemine Yüklenmesi Gereken Belgeler:

 • Dil Seviyesi Belgesi (Sınavların resmi geçerlilik süreleri dikkate alınmamaktadır),
 • Davet (Kabul) Mektubu,
 • Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement (ders verme hareketliliği formu)
 • Gerekli belgeler http://disiliskiler.duzce.edu.tr/ personel  web uzantısından indirilebilir.

Gitmeye Hak Kazandıktan Sonra Teslim Edilecek Belgeler:

 1. Ders Verme Hareketlilikleri için Hibe Sözleşmesi
 2. Herhangi bir Ziraat Bankası Şubesi’nde açılacak “AVRO hesabının” hesap no’sunu gösterir belgenin fotokopisi,

Değerlendirme ve Seçme Aşamalarında Uygulanacak Puanlama Kriterleri:

1-) Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlerden Başvuracak Personele: 10 Puan

Daha önce personel hareketliğinde yer almayan ülke veya yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek: 10 Puan

2-) Yabancı Dil Belgesi ve Puanlama:

Puanlama Kriterleri: Aşağıda belirtilen puan aralıkları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yabancı dil sınavları (YDS, KPDS, ÜDS, e-YDS) esas alınarak belirlenmiştir. YDS muadili sınavlardan (Örneğin, TOEFL) alınan puanlar için ÖSYM’nin belirlediği denklik tablosu geçerlidir. Değerlendirmede, test türlerinin sınavlar için öngördüğü geçerlilik süreleri dikkate alınmamaktadır.

100-85: 50 Puan

84-75: 45 Puan

74-65: 40 Puan

64-55: 20 Puan

54-50: 10 Puan

3-) Geçmiş Hareketlilikler ve Puanlama:

 1. Herhangi bir değişim programından hiç faydalanmamış olan personel: 40 Puan.
 2. Herhangi bir değişim programından son iki yıl içinde faydalanmamış olan personel: 20 Puan.
 3. Herhangi bir değişim programından bir önceki Akademik Yıl içinde faydalanmamış olan personel: 10 Puan.

4-) Anlaşmalar ve Puanlama:

 1. Başvuruda sunulacak kabul mektubuyla Üniversite’ye yeni bir Erasmus+ Anlaşması kazandırmış olmak: 40 Puan
 2. Başvuruda sunulacak kabul mektubuyla halihazırda var olan bir Erasmus+ Anlaşmasını akademik birimini de dahil edecek şekilde genişletmek: 30 Puan
 3. Öğrencilerine staj yeri bulan personellere bir defaya mahsus olmak üzere: 10 puan

6-) Başvuru gerçekleştirecek idari personelimize akademik durumlarına göre de puan verilecektir: 

Doktora: 50 Puan

Doktora Öğrencisi: 40 Puan     

Yüksek Lisans: 35 Puan

Yüksek Lisans Öğrencisi: 30 Puan

7-) Aşağıda ifade edilmeyen unvanlar, eşit olduğu unvana göre puanlandırılacaktır.

Genel Sekreter: 50 Puan

Genel Sekreter Yardımcısı: 45 Puan

Daire Başkanları: 40 Puan

Akademik Birim Sekreterleri: 30 Puan

Şube Müdürü: 25 Puan

Şef: 20 Puan

Bilgisayar İşletmeni, Memur, Tekniker, Teknisyen: 10 Puan

Erasmus+ Programı Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 1. Gerçekleştirilecek hareketlilik, hem ders verme hem de eğitim alma faaliyetleri için, en az 2 iş gününü kapsamalı ve en az 8 saat iş yükünden oluşmalıdır.
 2. Erasmus+ Programı döneminde (2014-2020) üniversitelere hareketlilik için sunulan kaynakların daralmasından dolayı ve daha fazla personelin hareketlilikten faydalanabilmesi için, günlük hibe ödemeleri, hafta içi gerçekleşecek zorunlu barınma masrafları düşünülerek, azami 4 (dört) gün ile; DEHAS Tıp Konsorsiyumu kapsamında gidecek olan personellerin günlük hibe ödemeleri 5 (beş) gün ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca seyahat günleri için günlük hibe ödemesi gerçekleştirilmeyecektir.  Ders Verme Hareketliliği için kurumlar arası anlaşma şartı vardır.

     Ülke Gruplarına Göre Günlük Hibe Miktarları:

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye *

119

 1. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir. Hareketlilik gerçekleştirecek yararlanıcıya yapılacak ödeme, uzantıda gösterilen mesafe hesaplayıcı 

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) ile belirlenmektedir.

          Personel Hareketliliğine İlişkin Seyahat Ücretleri:

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 km arası

20 €

100 - 499 km arası

180 €

500 - 1999 km arası

275 €

2000 - 2999 km arası

360 €

3000 - 3999 km arası

530 €

4000 - 7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.500 €