Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
3.09.2021

2020-1-TR01-KA107-091145 PROJE NUMARALI GÜZ; BAHAR ve GÜZ+BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI

2020-1-TR01-KA107-091145 PROJENUMARALI GÜZ; BAHAR ve GÜZ+BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM İLANI

KA107 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvuruları 24.09.2021- 08.10.2021 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular Adige Devlet Üniversitesi için alınacaktır.

Başvuru Yapabilecek Bölümler:  Çerkez Dili ve Kültürü Doktora Öğrencileri

 BAŞVURU AŞAMASI

1- Online Başvuru

 2-Not Dökümü (Transkript-Onaylı olarak başvuru sırasında sisteme yüklenecektir.

3-Yabancı Dil Belgesi (YDS,YÖKDİL,E-YDS)

Başvuru Linki: http://exchangeprogram.duzce.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2Fr

Online Başvuru yapacak Öğrencilerin Takip Etmesi gereken Adımlar:

1- Başvuru linki üzerinden kayıt yapılmalıdır. Daha önce kayıt yapmış olan öğrenciler, kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yapacaklardır. İlgili link üzerinden “kayıt ol & başvuru yap” butonu tıklanmalıdır. Buradan kayıt yaptıktan sonra “Değişim Programları Ön Başvuru- Değişim programlarına ön başvuru yapmak için tıklayınız” kısmından başvuru işlemi tamamlanmalıdır.

2-Başvuru sırasında istenilen belgeler sisteme eksiksiz olarak yüklenmelidir. Eksik belge olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ:

Kimler Başvurabilir:

Düzce Üniversitesi örgün eğitimine kayıtlı doktora programı öğrencileri Erasmus+ KA107 Öğrenim Hareketliliğine katılabilir.

 Erasmus+ Öğrenim  Hareketliliği Başarı Puanı Nasıl Hesaplanır:

Erasmus+ Programı hareketliliklerine katılacak öğrencilerin Avrupa Dil Yeterlilikleri Çerçevesi’ne göre en az B1 düzeyinde eğitim göreceği yabancı dile hakim olması beklenmektedir. Gerçekleştirilecek yabancı dil sınavının geçer notu, bu kritere göre minimum 60 puan olarak belirlenmiştir.

 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başarı puanınız, genel akademik not ortalamanızın %50’si ve Yabancı Dil Puanınızın %50’si hesaplanarak oluşturulur. Başarı sıralaması, bu nihai puanlara göre düzenlenir. Yerleştirmelerde, üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalarda belirtilen öğrenci değişim kontenjan sayıları ve bütçe esas alınmaktadır.

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN  GENEL ŞARTLAR

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim Doktora programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2-Doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması (Bir dönem için 30 AKTS, iki dönem için 60 AKTS öngörülmektedir),

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

 

 • Erasmus öğrenim hareketliliği, Üniversiteler arasında imzalanmış ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilir. 
 • Başvuruda, öğrencinin bir önceki dönem sonunda resmi olarak kesinleşen not dökümü (transkript) esas alınır.
 • Yüksek lisans, doktora öğrencilerinin yanı sıra yatay veya dikey geçişle Üniversite’ye gelen öğrencilerin başvuru dönemlerinde henüz not dökümleri (transkript) oluşmamış ise, bir önceki akademik kademe ya da kurumun verdiği son belgede bulunan genel not ortalaması esas alınır.
 • Programlara başvuru gerçekleştiren öğrencilerin başvuruları ilgili ofis tarafından kontrol edilir. Şartları sağlamayan öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavına alınmaz. Gerekçe, öğrenciye e-posta yolu ile bildirilir.
 • Öğrenim hareketliliğinde asgari süre 3 (üç) ay, azami süre 12 (on iki) tam aydır.
 • Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır. Aynı şekilde, çift anadalda öğrenim gören öğrencilerin her iki dalda faaliyete başvurması durumunda, bu öğrencilerden de puan indiriminin hangi dalda yapılacağına ilişkin tercih dilekçesi alınır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-10” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-20” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.
 • Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
 •  Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan olarak değerlendirilir.
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır. Yükseköğretim kurumunun vazgeçişleri öngörerek öğrencilere vazgeçtiklerini bildirmeleri için bir süre tanımaları ve öğrencilerin bu süre içerisinde vazgeçtiklerini bildirmeleri halinde puan azaltma uygulanmaz.
 • Sınava başvurup da mücbir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, Yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, başarı puanlarından 5 puan düşürülebilir. Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar için öğrenciye rücu edilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus+ Öğrenim Öğrencilerine Yurtdışında Geçirecekleri Süre İçin Verilecek Aylık Maddi Destek Miktarı:

* İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler.

Gönderen Ülke

 

Kabul Eden Ülke

 

Aylık Hibe Miktarı (Avro)

Türkiye

 

Ortak Ülke

 

700

Ortak Ülke

Türkiye

800

 

Program ülkeleri ile Ortak ülkeler arasında öğrenim hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş

seyahatleri için ayrıca destek verilmektedir. Seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı”

kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile ev sahibi kurumun bulunduğu yerden, faaliyet yerine kadar

olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi

hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı

gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Öğrencinin aktarmalı olarak

seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 km arası

20 €

100 - 499 km arası

180 €

500 - 1999 km arası

275 €

2000 - 2999 km arası

360 €

3000 - 3999 km arası

530 €

4000 - 7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.500 €