Uluslararası Ofis
28.12.2022

DEHAS Tıp Konsorsiyumu Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı

DEHAS Tıp Konsorsiyumu Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Başvuru İlanı

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları 17.01.2023-31.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır.

 

2020-1-TR01-KA103-083016 Proje numaralı DEHAS Tıp Konsorsiyumu kapsamında 5 (beş) kişi  Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanabilecektir.

Akademik Eğitim Alma faaliyetine akademik personel başvurabilir.

Başvuru Tarihleri: 31 Mayus 2023'e kadar tamamlanması gereken hareketler için başvurular 17.01.2023-31.01.2023 tarihleri arasında https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris?returnUrl=%2F linki üzerinden yapılacaktır

 

Erasmus+ Değişim Programı Personel Hareketliliği için Gerekli Şartlar aşağıdaki gibidir:

a.        Erasmus+ Değişim Programı kapsamında başvuru için gerekli şartlar, uygulanacak kriterler, muhasebe ile ilgili işlemler ve gerçekleştirilecek tüm faaliyetler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her yıl yayımlanan “Yükseköğretim İçin El Kitabı”nda belirtilen hükümlerle belirlenir.

b.        Erasmus+ Komisyonu, ders verme ve eğitim alma kalemlerindeki başvuruları değerlendirirken var olan ikili anlaşmanın öngördüğü personel değişim kontenjanlarını dikkate alır. Anlaşmada belirtilen kontenjanın üzerinde başvuru gelmesi durumunda, Erasmus+ Komisyonu yararlanıcı adayların toplam puanlarına göre eleme yapma hakkına sahiptir.

c.        Erasmus+ Yükseköğretim İçin El Kitabının 4.3.2 Değerlendirme Ölçütleri maddesine istinaden;

- Herhangi bir değişim programından hiç faydalanmamış olan personel: 40 Puan.

- Herhangi bir değişim programından son iki proje yılı içinde faydalanmamış olan personel: 20 Puan.

- Herhangi bir değişim programından bir önceki proje yılı içinde faydalanmamış olan personel: 10 Puan.

 - Üniversite’ye yeni bir Erasmus+ Anlaşması kazandırmış olmak (her anlaşma için): 40 Puan.

- Halihazırda var olan bir Erasmus+ Anlaşmasını akademik birimini de dahil edecek şekilde genişletmek (her anlaşma için): 30 Puan.

- YDS muadili sınavlardan alınan puanlar için, sunulan yabancı dil sınav sonucunun % 50’si.

- Engelli personel, gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel için: 5 puan.

- Öğrencilere staj yeri bulan personellere (her bir öğrenci için): 30 puan.

- Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlerden başvuracak personele: 10 Puan.

- Daha önce personel hareketliğinde yer almayan ülke veya yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek: 10 Puan.

- Erasmus Değişim programından faydalanmak isteyen personelin geçerli dil belgesi sunması durumunda ilgili dil puanının %50’si genel puanına yansıtılır.

- Erasmus+ Komisyonu, sadece eğitim alma hareketliliği başvurusu olması durumunda başvurular değerlendirilirken;

İdari personel, ders verme yükümlülüğü olmayan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ise 10 puan; Ders verme yükümlülüğü olan öğretim görevlisi ve Dr. Öğr. Üyesi ise 5 puan.

- İdari personelin eğitim hareketliliğinden faydalanması için puanlama kriterleri akademik durumlarına ve unvanlarına tek seferde kullanılmak üzere göre aşağıdaki gibidir: 

           Doktora: 50 Puan

           Doktora Öğrencisi: 40 Puan     

           Yüksek Lisans: 35 Puan

           Yüksek Lisans Öğrencisi: 30 Puan

           Genel Sekreter: 50 Puan

           Genel Sekreter Yardımcısı: 45 Puan

           Daire Başkanları: 40 Puan

           Akademik Birim Sekreterleri: 30 Puan

           Şube Müdürü: 25 Puan

           Şef: 20 Puan

          Bilgisayar İşletmeni, Memur, Tekniker, Teknisyen: 10 Puan

 Bu listede ifade edilmeyen unvanlar, denk olduğu unvana göre puanlandırılacaktır.

 

Erasmus+ Programı Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

  1. Gerçekleştirilecek hareketlilik, hem ders verme hem de eğitim alma faaliyetleri için, en az 2 iş gününü kapsamalı ve en az 8 saat iş yükünden oluşmalıdır.
  2. DEHAS Tıp Konsorsiyumu kapsamında gidecek olan personellerin günlük hibe ödemeleri 5 (beş) gün ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca seyahat günleri için günlük hibe ödemesi gerçekleştirilecektir.  Eğitim Alma Hareketliliği için kurumlar arası anlaşma şartı aranmamaktadır.

         

 

 

3.Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir. Hareketlilik gerçekleştirecek yararlanıcıya yapılacak ödeme, uzantıda gösterilen mesafe hesaplayıcı 

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) ile belirlenmektedir.