Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Genel Bilgi

Kuruluş

01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanun ile tüzel kişiliğini kazanmış olan Üniversitemiz Mart 2006’ya kadar Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlı olarak faaliyetini sürdürmüştür. Üniversitemizin kuruluşundan sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde döner sermaye faaliyetlerine devam eden Düzce Üniversitesi Döner Sermaye Birimleri 2 Temmuz 2007 tarih ve 26570 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Düzce Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliği ile adı ve bağlantısı değiştirilerek ayrı bir döner sermaye işletmesi hüviyetine kavuşmuştur.

Misyonumuz

Uluslararası kalite standartları çerçevesinde yeniliğe açık, akılcı, şeffaf ve dinamik bir yönetim anlayışı ile üniversite kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasını mümkün kılmak, gelir oluşumuna katkıda bulunan tüm üniversite birimleriyle eşgüdüm içerisinde hareket etmek suretiyle döner sermaye gelirlerinin sürekli olarak artırılmasını ve katkı paylaşımlarının mevzuata uygun ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayarak toplum refahına katkıda bulunmak.

Vizyonumuz

Kendini sürekli geliştirerek çağdaş kalmayı başarabilen, sosyal sorumluluğunun bilincinde olarak sorumluluk almaktan kaçınmayan, topluma ve etik değerlere saygılı, sunduğu nitelikli ve kaliteli hizmetlerle toplum için katma değer üreten, paydaşlarla sürekli ve etkin iletişim içerisinde bulunan, kaynakların kamu yararını gözetecek şekilde etkin ve verimli kullanılmasını sağlayan saygın ve güvenilir bir birim olmak.