Ders Yükü Paylaşımı-BKK

Üniversitemiz birimlerince okutulacak derslerin dönem öncesi paylaşım planı için bölümlerce bölüm kurulu kararları alınmaktadır. Ders yükü paylaşımı, ders görevlendirme talepleri, uygulama derslerine yönelik kurum izinleri ile gruplara ayrılarak yürütülecek dersler hakkında alınacak örnek bölüm kurulu kararı ve eklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan bölüm kurulu kararında geçen ekler ve karar numaraları sizlere yardımcı olması açısından örnek olarak hazırlanmıştır. Örnek Bölüm Kurulu Kararlarında yer alan metinleri kullanılabilir ancak bu kararlara ve eklere ait numaralar bölümlerin kendi karar sıra numaralarına göre kullanılmalıdır. 

Birden fazla Ana Bilim Dalına/Ana Sanat Dalına/Programa sahip olan Bölümler ders yükü paylaşımı yapmadan önce alt birimleri (Ana Bilim Dalı/Ana Sanat Dalı/Program) ders yükü paylaşımı yapacaklardır. Alt birimlerin almış olduğu tüm ders yükü paylaşım planları Bölüm Kurulu Kararında karara bağlanacaktır.

Bir Ana Bilim Dalı/Ana Sanat Dalı/Programı Olan Bölümler

Bölüm Başkanlığı Üst Yazısı (Dekanlığa/Müdürlüğe Yazılacak Üst Yazı)

Örnek Bölüm Kurulu Kararı (pdf uzantılı) 

Örnek Bölüm Kurulu Kararı (doc uzantılı)

Ders Yükü Paylaşım Tablosu (BKK EK-1)

Uygulama Dersi İzni Tablosu (BKK EK-2)

Gruplara Ayrılan Ders/Dersler Çizelgesi (BKK EK-3)

 

Birden Fazla Ana Bilim Dalı/Ana Sanat Dalı/Programı Olan Bölümler

Bölüm Başkanlığı Üst Yazısı (Dekanlığa/Müdürlüğe Yazılacak Üst Yazı)

Örnek Bölüm Kurulu Kararı (pdf uzantılı) 

Örnek Bölüm Kurulu Kararı (doc uzantılı)