Birimimiz

Düzce Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarının mevzuata uygun bir şekilde planlanması, yürütülme ve değerlendirme süreçlerinde danışmanlık yapmak ve destek vermek amacıyla kurulmuştur. Koordinatörlüğümüz bu görevinin yanı sıra tüm akademik birimlerde bulunan Eğitim ve veya Eğitim/Bologna Komisyonları ile eşgüdümlü olarak çalışmak, kurum içi/kurumlararası öğretim elemanı görevlendirme (2547/40a-d., 2547/31., 657/89. Maddeleri uyarınca) işlemlerinin düzenli ve verimli yürütülmesi için eşgüdümü sağlamak, Üniversitede ortak derslik, amfi, laboratuvar ve diğer eğitim mekanlarının aktif kullanımı ve eğitim mekanlarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, Koordinatörlüğün amacı doğrultusunda akademik birimlerde oluşması muhtemel sorunlar ve çözüm önerileri konusunda Rektörlüğe sunulmak üzere rapor hazırlamak misyonunu üstlenmiştir.

Mevcut görevlerinin yanı sıra Koordinatörlüğümüz gelecek dönemlerde Hizmetiçi Eğitim Programlarının yapılandırılması, yürütülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin çalışmaları da üstlenmeyi hedeflemektedir.

Koordinatör, Şube Müdürü ve Bilgisayar İşletmeninden oluşan ekibimiz Eğitim-Öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi bağlamında Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü ve Kalite Komisyonu ile ortak çalışmalar yürütmektedir.