Eğitim Koordinatörlüğü

Ders Devam Muafiyetleri

Daha önce alınıp devam koşulu yerine getirilen bir dersin tekrarında devam zorunluluğunun aranıp aranmaması; birimin fiziki kapasitesi, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı da göz önüne alınarak, ders sorumlusunun uygun görüşü, bölüm başkanlığının önerisi ile yönetim kurulları tarafından karara bağlanmaktadır. Ders devam zorunluluğu ile ilgili alınacak yönetim kurulu kararlarının, en geç ders kayıt haftasına kadar çıkartılması ve devam zorunluluğu aranmayacak derslerin kampüs bilgi yönetim sistemine tanımlanması gerekmektedir.Ders devam zorunluluğu süreçlerine ilişkin tarafımızca hazırlanan örnek dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

1-Ders Devam Zorunluluğu İş Akış Şeması 

2-Bölüm Başkanlıklarının Dekanlık Makamına Yazacakları Üst Yazı Örneği 

3-Bölüm Başkanlıklarının Müdürlük Makamına Yazacakları Üst Yazı Örneği

4-Devam Zorunluluğu Muafiyet Cetveli

5-Yönetim Kurulu Karar Örneği

6-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Yazılacak Üst Yazı Örneği