Eğitim Koordinasyon Kurulu Üyeleri

Üniversitemizin eğitim faaliyetleri ile ilgili sorunlar karşısında çözüm önerileri üretmek, ortak uygulamalar planlamak ve bu konuda destek vermek amacıyla Düzce Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü Yönergesi’nin 12.Maddesi hükmü uyarınca kurulan Eğitim Koordinasyon Kurulu, akademik birimleri temsil eden Dekan Yardımcıları ile Müdür Yardımcılarından (Akademik Birim Eğitim Koordinatörleri - Madde 10) oluşmaktadır. Eğitim Koordinasyon Kurulu, Üniversite Eğitim Koordinatörünün çağrısıyla yılda en az iki kez toplanmaktadır.

Üniversitemiz Eğitim Koordinasyon Kurulu Üyelerine göz atmak için tıklayınız.