Eğitim Koordinatörlüğü
9.06.2022

Ders Görevlendirme Talepleri (2022-2023 Güz Dönemi)

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Güz Döneminde birimlerce okutulacak ders/dersler için birim dışından öğretim elemanı talep edilmektedir. Bu taleplerin, yerleşke içinde bulunan  Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları tarafından karşılanması durumunda taleplerin doğrudan ilgili birimlere yapılması gerekmektedir (Örneğin Eğitim Fakültesi'nin ders görevlendirme talebiyle ilgili Fen Edebiyat Fakültesi'ne, Akçakoca Meslek Yüksekokulu'nun ise Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne başvurması). Yolluk gerektirmeyen yerleşke içi ders görevlendirme talepleri ilgili birimlere yapılacaktır. Akademik birimin bulunduğu yerleşke içinde dersi/dersleri verecek öğretim elemanı temin edilememesi durumunda ilgili taleplerin 25.07.2022 – 29.07.2022 tarihleri arasında Eğitim Koordinatörlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Koordinatörlüğümüze iletilecek ders görevlendirme talepleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Eğitim Koordinatörlüğüne iletilecek  ders görevlendirme talepleri;

- Yerleşke dışı yolluk gerektiren 2547/40a görevlendirmeleri. 

- 657/89 (Üniversite içi/dışı kadrolu (4A'lı) kamu çalışanı görevlendirmesi) ,

- 2547/40d (Diğer üniversitelerden akademik personel görevlendirmesi) ,

- 2547/31 (Özel sektör, serbest ya da sözleşmeli çalışan, emekliler vb.) 

Eğitim Koordinatörlüğü ders görevlendirme süreç takvimine ulaşmak için tıklayınız.

Koordinatörlüğümüzden talep edilen ders görevlendirme yazışmalarında kullanılacak eklere ait listeye ulaşmak için tıklayınız. 

Koordinatörlüğümüze danışılacak ders görevlendirme talepleriyle ilgili yazışma örneklerine ulaşmak için tıklayınız.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı (Güz ve Bahar) ders görevlendirme süreçlerine ilişkin takvim için tıklayınız

Düzce Üniversitesi Ders Görevlendirmelerine İlişkin Usul ve Esaslar'ına ulaşmak için tıklayınız

Ders yükü paylaşımlarıyla ilgili örnek bölüm kurulu kararlarına ulaşmak için tıklayınız

Ders Görevlendirmelerinde Öncelik Sıralaması:

1-Akademik birimin kadrolu öğretim elemanları

2-Düzce Üniversitesi öğretim öğretim elemanları

3-Düzce Üniversitesi kamu çalışanı (657/89.madde-Kadrolu / 4A'lı - Tercihen tezli yüksek lisans mezunu)

4-Düzce il sınırları içerisinde görev yapan kamu çalışanı (657/89.madde-Tercihen tezli yüksek lisans mezunu-4A'lı)

5-Düzce il sınırları içerisinde serbest çalışanlar (2547/31.madde-Sigortalı çalışan, emekli, esnaf vb.-Tercihen tezli yüksek lisans mezunu)

6-İl dışı farklı bir Üniversiteden öğretim elemanı (2547/40d)

7-İl dışı kamu çalışanı (657/89.madde-Kadrolu / 4A'lı - Tercihen tezli yüksek lisans mezunu)

8-İl dışı serbest çalışanlar (2547/31.madde - Sigortalı çalışan, emekli, esnaf vb.-Tercihen tezli yüksek lisans mezunu)