26.09.2022

Eğitim Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi (23.09.2022)

2022-2023 eğitim öğretim yılı güz dönemi öncesi Üniversitemiz Eğitim Koordinasyon Kurulu Toplantısı, 23.09.2022 tarihinde Rektörlük Çalıştay Salonunda gerçekleştirdi. Rektör Yardımcımız Prof.Dr. İlhan GENÇ’in başkanlığında toplanan Eğitim Koordinasyon Kurulu Toplantısına; Eğitim Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Seda ÇAVUŞ, Üniversite Genel Sekreteri Hasan Sadi ATEŞ, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ali HİÇ YILMAZ, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Reşat EKİNCİ, Personel Daire Başkanlığı,  Eğitim Koordinatörlüğü Şube Müdürü Dinçer KORKMAZ, Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının  Akademik Birim Eğitim Koordinatörleri ile birim Fakülte, Yüksekokul Sekreterleri katıldı.

Geniş bir katılımın olduğu toplantının açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof.Dr.İlhan GENÇ yaptı. GENÇ, konuşmasında; Eğitim Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalara, süreçlerde karşılaşılan sorunlarla ilgili Rektörlük Makamının getirmiş olduğu çözümlere, ilerleyen dönemlerde akademik birimlerden beklentilerin neler olduğuna değindi. Prof.Dr. İlhan GENÇ’in ardından Eğitim Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Seda ÇAVUŞ, katılımcıları bilgilendirmek adına sunum yaptı.

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Seda ÇAVUŞ sunumunda, 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılan ders görevlendirmelerine, gruplara/şubelere bölünerek yürütülen derslere, 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz ve bahar dönemindeki beklentilere, akademik takvime, müfredat değişikliğinin önemine ve süreçlerde dikkat edilmesi gereken konulara değindi. Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Seda ÇAVUŞ, tüm akademik birimlerin, işlemlerini belirlenmiş kurallar, mevzuat ve takvim çerçevesinde yapılması gerektiğini vurguladı. Geçmiş dönemlerde yaşanan sorunlar ve aksaklıklar hakkında örnekler veren ÇAVUŞ, süreçlerde aksamaların yaşanmaması için yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşımında bulundu.

Eğitim Koordinatörlüğü Şube Müdürü Dinçer KORKMAZ ise Yükseköğretim Kurumları Uygulamalı Dersler Çerçeve Yönetmeliğinde yayınlanan; iş yerinde meslek eğitimi dersi, uygulamalı dersler ile staj dersleri hakkında yapılan değişiklikler hakkında Eğitim Koordinasyon Kurulu üyelerine sunum gerçekleştirdi.

Toplantı sonunda, Akademik Birim Eğitim Koordinatörlerinden ve sekreterlerden gelen sorular Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan GENÇ, Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda ÇAVUŞ ve Eğitim Koordinatörlüğü Şube Müdürü Dinçer KORKMAZ tarafından cevaplandırıldı. Toplantı dilek ve temennilerle son buldu.