24.12.2021

Eğitim Koordinasyon Kurulu Yılın Son Toplantısını Yaptı

Üniversitemiz Eğitim Koordinatörlüğü bünyesinde oluşturulan Eğitim Koordinasyon Kurulu yılın son toplantısı akademik ve idari birimlerin katılımıyla gerçekleştirdi.

Rektörlük Çalıştay Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç, Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda Çavuş, Personel, Öğrenci İşleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları ile Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü de katılım sağladı.

Pandemi şartları nedeniyle Eğitim Koordinasyon Kurulu Toplantısı iki ayrı oturumda gerçekleştirildi. Toplantının sabahki oturumuna Fakültelerimizin Akademik Birim Eğitim Koordinatörleri ve sekreterleri, öğleden sonraki oturumuna ise Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Akademik Birim Eğitim Koordinatörleri ve sekreterleri katılım gösterdi.

Toplantıda konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Eğitim Koordinatörlüğü’nün eğitim öğretim süreçlerinde daha fazla rol aldığını, yapılan işlemlerin idari ve hukuksal açıdan sorun yaşanmaması için büyük bir titizlikle Koordinatörlüğün süzgecinden geçtiğini, eğitimle ilgili kararların Üniversitemiz Senatosu iş birliğiyle gerçekleştiğini belirtti.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç ise, doğrudan mali konuları ilgilendiren; ders görevlendirme talepleri ile şubelere bölünen ders işlemlerinin akademik birimler arasında farklılık göstermemesi, belirli bir standardın sağlanması ve aksayan yönlerin tespit edilerek gereken önlemlerin alınması yönünde Eğitim Koordinatörlüğü’nün çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda Çavuş başkanlığında toplanan Eğitim Koordinasyon Kurulu’nda, “Düzce Üniversitesi Ders Görevlendirmelerine İlişkin Usul ve Esasları İle İlgili Yapılan Değişiklikler ve Yeni Düzenlemeler” ayrıntılarıyla açıklandı. 2021 yılı boyunca Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yapılan çalışmalar, 2021-2022 Güz döneminde yapılan ders görevlendirmeleri ve süreçler, şubelere bölünen derslere ilişkin dikkat edilmesi gereken noktalar, 2021-2022 Bahar Dönemi’nde yapılacak çalışmalar ve süreçlere ait takvim hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Üniversitemiz Eğitim Koordinatörlüğü Şube Müdürü Dinçer Korkmaz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bildirilen mevzuat değişiklikleri hakkında katılımcıları bilgilendirerek, derslerin şubelere bölünmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken iş akış süreçlerine vurgu yaptı.

Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda Çavuş, Üniversitemiz ders görevlendirme işlemlerinin, Düzce Üniversitesi Ders Görevlendirmelerine İlişkin Usul ve Esasları ve İlgili Mevzuatlar çerçevesinde yürütüldüğünü, hizmet süreçlerinde aksamaların yaşanmaması için bahar dönemi takvimine uyulmasının önemi üzerinde durdu. Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi için verilen eğitimin ikinci basamağı olan, ders bilgi paketi içeriklerinin doldurulmasına yönelik eğitimin de birimler ziyaret edilerek, kendi yerlerinde verileceğini ifade etti. 

Toplantı gündeminin ardından, Akademik Birim Eğitim Koordinatörlerinden ve sekreterlerden gelen soru ve cevaplar, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç, Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda Çavuş ve Eğitim Koordinatörlüğü Şube Müdürü Dinçer Korkmaz tarafından cevaplandırıldı.