Eğitim Koordinatörlüğü
3.12.2021

Eğitim Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Üniversitemiz Eğitim Koordinatörlüğü Yönergesi kapsamında, Akademik Birim Eğitim Koordinatörlerinin ve birim sekreterlerinin katılımıyla, 16.12.2021 Perşembe günü, Rektörlük Çalıştay Salonunda, 2021 Yılının II. Eğitim Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapılacaktır. Toplantıya ilişkin gündem maddeleri aşağıda sunulmuştur. Tüm birimlerin Akademik Birim Eğitim Koordinatörü ile Enstitü/Fakülte/Yüksekokul Sekreterinin ilgili toplnatıya katılmaları rica olunur.

 

Gündem:

1-D.Ü. Ders Görevlendirmelerine İlişkin Usul ve Esasları İle İlgili Yeni Düzenlemeler

2-2021 Yılında Yürütülen Çalışmalar

3-2021-2022 Güz Dönemi Ders Görevlendirme Talepleri

4-Gruplara Bölünen Derslere İlişkin Süreç 5-2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Takvimi

 

Enstitü ve Fakülte Temsilcileri Toplantı Saati: 10.30

Yüksekokulu, MYO ve Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıkları Toplantı Saati: 14.30