31.05.2021

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Toplantısı I (19.03.2021)

Üniversitemiz Eğitim Koordinatörlüğü tarafından 19.03.2021 tarihinde https://3b.duzce.edu.tr/b/zey-t2e-uxe bağlantı linki üzerinden saat 10:30 da Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Eğitimi konulu toplantı Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda ÇAVUŞ başkanlığında düzenlendi.

Toplantıya Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah ADIGÜZEL, Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanları Doç.Dr. Fahriye HAYIRSEVER, Dr. Öğr. Üyesi Merve Eriş HASIRCI ve Eğitim Koordinatörlüğü Şube Müdürü Dinçer KORKMAZ katıldılar.

Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda ÇAVUŞ Üniversitemiz iç değerlendirme süreci neticesinde ders bilgi paketlerinin hazırlanmasında bazı aksaklıklar yaşandığının ortaya çıktığını belirtti. Buradan hareketle Eğitim Koordinatörlüğü olarak öğretim elemanlarımızın Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi hakkındaki bilgilerini güncellemek ve eksiklerini gidermek adına bir eğitim planlamanın ve bu eğitimi de Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanlarının desteğiyle vermenin doğru olacağı düşüncesiyle bu toplantıyı düzenlediğini belirtti. Ardından bu konuda Eğitim Koordinatörlüğü olarak iki temel eğitim açığının ortaya çıktığı, ilkinin ders bilgi paketlerinde yer alan verilerin eğitimi diğerinin de eğitim bilgi sistemine veri girişlerinin nasıl olacağı ile ilgili eğitim olduğu belirtildi. Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından OBS sisteminin güncellendiği, bu nedenle veri girişi eğitimlerinin ilerleyen zamanlarda yüz yüze olarak, birimlere eğitim koordinatörlüğü tarafından verilebileceği aktarıldı. Ders Bilgi Paketlerinde yer alan öğrenme çıktıları, kazanımlar, yeterlilikler, öğrenme öğretme süreçleri, ölçme ve değerlendirme ve AKTS hesaplamaları ile ilgili eğitimlerin ise pandemi dolayısıyla çevrimiçi olarak yapılmasının ve tüm personelin katılımının sağlanmasının daha doğru olacağı belirtildi. Ardından çevrimiçi yapılacak olan toplantıda ne gibi konular konuşulması gerektiği hakkında katılımcılarla istişare edildi.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah ADIGÜZEL,  AKTS hakkındaki temel kavramların, kazanımların, program yeterliliklerinin ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi  bilgilendirmelerinin kendisi tarafından yapılabileceğini belirtti. Doç.Dr. Fahriye HAYIRSEVER öğrenme -öğretme süreçleri hakkında eğitim verebileceğini, Dr. Öğr. Üyesi Merve Eriş HASIRCI ise ders değerlendirme kriterleri ve bu süreçteki iş yükü hesaplamaları hakkında eğitim verebileceğini belirtti.  Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda ÇAVUŞ ve Eğitim Koordinatörlüğü Şube Müdürü Dinçer KORKMAZ ise ders bilgi paketlerinin hazırlanması sürecinde paydaş görüşlerinin alınması hakkında eğitim vereceklerini belirttiler.

 

Planlanan eğitimin 30 Nisan 2021 tarihinde tam gün olarak çevrimiçi yapılması kararlaştırıldı. Toplantı öğretim elemanlarının konu başlıklarının netleştirilerek Eğitim Koordinatörlüğü'ne bildirilmesi ve ardından afiş ve duyuru çalışmalarının başlatılması kararı alınarak sonlandırıldı.