Eğitim Koordinatörlüğü

Personel

Akademik                                               

            

 Dr. Öğr. Üyesi Senem ÇOLAK YAZICI  

             (Eğitim Koordinatörü)      

                      Dahili: 1851

İdari 

         

          Dinçer KORKMAZ                          Selen DEMİRBAŞ                          Ayşe Betül AKDEMİR   

             (Şube Müdürü)                                       (Şef)                                           (İdari Personel)

                Dahili: 1641                                                                                                 Dahili: 1644