Genel Sekreterlik

Genel Bilgi

Kuruluş

Genel Sekreterliğimiz 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  uyarınca;  17.03.2006 tarihi itibariyle  kurulmuş olup, Rektöre karşı sorumlu  ve Üniversite idari teşkilatının başıdır.

Misyon

Üniversitenin idari teşkilatının verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, Üniversite üst kurullarının toplantı organizasyonunu ve raportörlüğünü yapmak, iç ve dış paydaşlarla iletişimi sağlayarak etkili bir performans yönetimi oluşturmak

Vizyon

  • Paydaşlarıyla karşılıklı paylaşıma ve memnuniyete dayalı bir etkileşim içerisinde hızlı ve etkili çözümler üretmek,Kaynakları en iyi şekilde kullanmak
  • Çalışanların ,öğrencilerin ve toplumun taleplerine karşı duyarlı olmak
  • Hesap verme sorumluluğuna ve çalışma etiğine, öngörülebilir katılımcı ve şeffaflığa dayalı iyi bir yönetim sistemi kurmak
  • Kurumsallaşmayı gerçekleştirmek