İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sivil Savunma

Üniversite için koruyucu güvenlik talimatı hazırlatmak. Üniversitenin ve üniversiteye ait tesislerin fiziki güvenliğini sağlamak için gerekli planları yaptırmak, önlemleri aldırmak ve koruma amirlikleri vasıtasıyla uygulatmak. Sivil Savunma Planlarını hazırlamak, Üniversiteye bağlı veya denetlemelerine tabi birimlerin sivil savunma planlarını hazırlatmak, Gerekli sivil savunma tesis, malzeme ve teçhizatının tedarik ve teminini, mevcutların bakım ve korunmalarını takip etmek, Sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak, çalışma raporlarını hazırlamak, Sivil savunma mevzuat, yayın ve emirlerini devamlı surette izlemek, incelemek ve bunların gereklerinin Üniversitede uygulanmasını teklif, tavsiye ve takip etmek görevleri arasında gösterilebilir.

Sivil Savunma Amiri

                 

Soner SEZEN

Ünvanı: Bilgisayar İşletmeni

* Sivil Savunma İşleri

* Akaryakıt Aylık Hakedişi

* Su faturası ödemeleri

* Doğrudan Temin İşlemleri

* Daire Başkanlığınca verilen diğer işler

         

Ragıp KALAYCI

Ünvanı:Bilgisayar İşletmeni

* Araç Kiralama İhalesi Aylık Hakedişi

* Doğrudan Temin İşlemleri

* Daire Başkanlığınca verilen diğer işler