İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Başkanlığımız

MİSYON

Başkanlığımızın görevleri arasında, Üniversitemiz bütçesinde yer alan Rektörlüğümüz birimlerine ait tüm personel giderleri ve mal ve hizmet alımlarına ait satın alma işlemleri ve yatırım bütçesinde yer alan makine teçhizat alımlarına ait tüm iç ve dış satın alım işlemlerini yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirmek bulunmaktadır. Üniversitemizin tüm birimlerine ait ayniyat ve demirbaş kayıtlarını tutar. Ayniyat ve demirbaş eşyaların ihtiyacı olan birimlere dağıtımı, ayniyat ve demirbaşın birimler arasındaki yer değişikliklerine ilişkin işlemler, kayıttan terkin ve hibe işlemlerini yapar. Yıl sonunda ayniyat hesapları ile ilgili olarak Sayıştay Başkanlığı'na gönderilecek cetvelleri hazırlar. Rektörlüğümüze ait evrak kayıt, posta işlemleri ile ilgili hizmetler, temizlik hizmetleri, santral hizmetleri gibi idari işleri yürütür. Bu görevlerin dışında Rektörlük Makamınca tarafına verilen diğer görevleri yerine getirir. Başkanlığımızın misyonu, yukarıda sayılan görevlerini yerine getirirken; Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için, mevcut ödenekler dahilinde; ihtiyaçların en kısa zamanda, kaliteli ve en uygun fiyatla satın alınması, depolanması ve dağıtılmasıdır.

VİZYON

Teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla temin ettiği kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmet ile Üniversitemizde örnek bir Başkanlık olmaktır.

KURULUŞ

Başkanlığımız 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  uyarınca;  17.03.2006 tarihi itibariyle  kurulmuş olup, Genel Sekretere karşı sorumludur.