İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Ayniyat Saymanlığı

Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı idari birimleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile bütçe, projeler, vakıf, dernek, imalat ve hibe gibi değişik kaynaklardan temin edilen  her türlü malzemelerin birimlere teslimi, muayene kabul, kayıt, kontrol ve takip işlemleri yürütülür. Üniversitemiz ve bağlı birimlerine satın alınan malzemelerin depo giriş- çıkışı, sayımı, stoktaki malzemelerin kontrolü, taşınır mallara ait giriş-çıkış işlem fişlerinin düzenlenmesi ve demirbaş kayıtlarının tutulması görevleri arasındadır.

Şenol BUDAK

Ünvanı:Ayniyat Saymanı V.

Taşınır İşlemleri;

-  Başkanlığımıza ait tüm taşınır işlemlerinin yürütülmesi,

 - Taşınırların dağıtımı ve stok kontrollerinin yapılması, 

-  Malzeme ihtiyaç listelerinin hazırlanması,

-  Taşınır Yönetim Hesabının hazırlanması,

-  Başkanlıkça verilen diğer işler görevleri arasındadır.


Devlet Malzeme Ofisi Alımları;

Üniversitemiz birimlerinin tüm ihtiyaçları merkezi satın alma planlaması kapsamında değerlendirmeye alınarak, alımına karar verilenler için Devlet Malzeme Ofisinden alımlar yapılır ve ilgili birimlere teslim edilir.
Onursal ÇETİNKAYA

Ünvanı: Ayniyat Saymanı

- Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik ve Hukuk Müşavirliğinin tüm taşınır işlemlerinin yürütülmesi,

- Üniversitemiz Harita Mutemetliği