İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Satın Alma Şube Müdürlüğü

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarını kendi istekleri doğrultusunda bütçe imkanları dahilinde kanunda belirtilen satın alma limitleri göz önünde bulundurularak Daire Başkanlının onayı ile hangi yöntemle satın alınması gerektiğine karar vererek  satın alınmasını gerçekleştirir; Üniversitemiz merkez kampüsünün doğalgaz, elektrik, telefon gibi hizmetin devamını sağlayacak ödemelerini yapar.

İHALE BİRİMİ

Saadet AĞCA

Satınalma Şefi

Unvanı:Şef

* Taşınmaz Kiralama İşlemleri

* İhale İşlemleri

* Daire Başkanlığınca verilen Diğer İşler.Musa DORAK

Satınalma Memuru

Unvanı: Bilgisayar İşletmeni

* İhale İşlemleri

* Personel Servis İhalesi Aylık Hakedişi

* %10 Limit takibi

* Elektrik ve Doğalgaz Fatura Ödemeleri

* Daire Başkanlığınca verilen Diğer İşler

 

DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİ


Ali AKMES

Satınalma Memuru

Unvanı:Bilgisayar İşletmeni

* Sürekli İşçi Maaş Ödemeleri

* Doğrudan Temin İşlemleri

* Personel İzin Takip Sistemi

* Daire Başkanlığınca verilen Diğer İşler

Selda GÖKŞEN

Satınalma Memuru

Unvanı: Bilgisayar İşletmeni

* Medya Takip Hizmeti Hakedişleri

* Doğrudan Temin İşlemleri

* Elektronik Haberleşme Aylık Hakedişi

* Daire Başkanlığınca verilen Diğer İşler

Seda BİRİKTİR

Satınalma Görevlisi

Unvanı: Büro Personeli

* Doğru Temin İşlemleri

Haber Aboneliği Hakedişi

* Daire Başkanlığınca verilen diğer işleri