Bilgi Edinme Birimi

Bilgi Edinme Hakkının Yasal Dayanağı


Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanan 9/10/2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir.


4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na ulaşmak için tıklayınız.


Gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına dair esas ve usulleri düzenlemek amacıyla 24/04/2004 tarihinden geçerli olmak üzere 2004/7189 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.


2004/7189 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e ulaşmak için tıklayınız.

Bilgi edinme başvurularınızın kabul edilmesi için tıklayınız.

Gerçek kişiler için başvuru formu (EK-1)

Tüzel kişiler için başvuru formu (EK-2)

Başvuru formunu e-posta yoluyla ulaştırabilmek için: bilgiedinme@duzce.edu.tr

Şahsen yapılacak başvurular için iletişim adresi:
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü 
İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü
Bilgi Edinme Birimi
Tel-Fax: 0 (380) 542 10 92
e-mail : bilgiedinme@duzce.edu.tr