Kütüphaneler Arası Ödünç İşlemleri

(ILL) Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap / Makale / Tez Sağlama

    Kütüphaneler arası ödünç verme, üniversite kütüphaneleri arasındaki işbirliği çerçevesinde kütüphane materyalinin karşılıklı kullandırması hizmetidir. Kütüphaneler arası ödünç kitap / makale /tez istekleri özel kurallara bağlıdır. (Kütüphaneler arası ödünç vermede, materyal isteği yapılan kütüphanenin ödünç verme politikası geçerlidir) 

Düzce Üniversitesi Mensupları için; 
1- Bu hizmetten Düzce Üniversitesi Akademik ve İdari personelleri ve Düzce Üniversitesi lisansüstü öğrencileri yararlanabilmektedir. Kullanıcı kütüphanemizin web sayfamızdaki Kütüphaneler Arası Yayın istek formu eksiksiz doldurup, kütüphaneye getirmesi veya
 canerozyurum@duzce.edu.tr mail
 adresine gönderilmesi gerekmektedir.
2- Yapılan istekler sonucu doğacak tüm masraflar istekte bulunan kullanıcıya aittir (Kargo, fotokopi vb.)
3- Bu hizmetten yararlanabilen kullanıcılar, sadece kendileri için istekte bulunabilirler. Başka kullanıcılar için istekte bulunamazlar. 
4- Üzerinde gecikmiş materyal veya para cezası bulunan kullanıcı ILL hizmetinden yararlanamaz. 
5- Kullanıcılar, isteklerini bu hizmet ile ilgili yetkili personel aracılığıyla yapabilirler. 

Diğer Üniversite Kütüphaneleri için; 
1- Bir defada en fazla 5 kitap ödünç verilir. 
2- Ödünç verme süresi 30 gündür. (kargo dahil) 
3- Ödünç alınan kaynağın kullanım süresi ayırtma olmadığı takdirde “1” kez uzatılabilir. 
4- Düzce Üniversitesi kütüphanesi, ödünç verme süresi dolmadan kitabı geri isteme hakkına sahiptir. 
5- Kitabın kaybolması, zarar görmesi, iade edilmemesi durumunda Kütüphane Yönergesi uygulanır.
6- Yayın İstek Formuna uygun olmayan Formatlar ( Ekran görüntüsü, web adresi vb. ) kütüphaneler arası ödünç işlemlerinde dikkate alınmayacaktır.  

Bkz.  Kütüphane Yönergesi   


(Türkiye Belge Sağlama Hizmeti) TÜBESS üzerinden yapılan Tez İsteklerinde; 
- Kullanıcı bir defada en fazla üç adet tez isteğinde bulunabilir. 
- Yüksek Öğretim Kurulu dışında diğer Üniversite Kütüphanelerinden yapılan tez istekleri ücrete tabiidir. 
- Bu hizmetten yüksek lisans doktora öğrencileri ve akademik personel yararlanabilmektedir. Kullanıcı kütüphane web sayfasındaki Kütüphaneler Arası Yayın istek formu eksiksiz doldurup, kütüphaneye getirmesi veya canerozyurum@duzce.edu.tr mail adresine gönde- rilmesi gerekmektedir. 
- Tezler Tübess Protokolünün 6.3 maddesi gereği, basılı (çıktı) formatta kopya olarak kullanıcıya teslim edilir. Çıktı ücreti kullanıcıya aittir.
 Kütüphane Yönergesi uygulanır. 
Bkz.  TÜBESS Yönergesi   

Basılı ya da elektronik ortamdaki makale ve tez talepleriniz için: 
Caner ÖZYÜRÜM 0 380 542 11 26 / 1456, e-posta : canerozyurum@duzce.edu.tr

"Kütüphanelerarası İşbirliği" kapsamında ödünç kitap hizmetleri ayrıntılı bilgi: 
Caner ÖZYÜRÜM 0 380 542 11 26 / 1456, e-posta : canerozyurum@duzce.edu.tr