Yararlanma Kuralları

     Okuyucular kütüphaneden, Düzce Üniversitesi mensubu olan akademik, idari personel ile bütün öğrenciler ve dışarıdan gelen araştırmacılara açıktır. Dışarıdan gelen araştırmacılara ödünç kitap verilmemekte, fotokopi çekmesine izin verilmektedir.

Üyelik Şartları 

 • Düzce Üniversitesi mensubu olan akademik ve idari personel ile bütün öğrenciler kütüphaneye üye olabilirler. Üye kaydı için üniversite kimliği yeterlidir. Kullanıcılara üye kartı verilmemekte, öğrenci kimliği üye kartı olarak kabul edilmektedir. Üniversite kimlikleri okuyucu türüne bakılmaksızın öğrenim veya çalışma süreleri boyunca geçerlidir. 
 • Yüksek Lisans, Doktora öğrencileri ve diğer öğrenciler her yıl kütüphane kartlarını onaylatmak zorundadırlar. 
 • Kütüphane üyeleri, kütüphane kurallarına uymayı kabul eder.

Ödünç Alma

 • Düzce Üniversitesi mensubu olup da üye olanlar, kütüphaneden ödünç kitap alabilirler. Ödünç kitap alırken, öğretim elemanları üniversite kimliğini, öğrenciler kütüphane üye kimliklerini göstermelidir.
 • Öğretim elemanları 15 kitap 2 ay süreyle, Doktora ve Yüksek Lisans öğrencileri 10 kitap 30 gün süreyle, idari personeller  10 kitap 30 gün süreyle ve öğrenciler ise 5 kitap 15 gün süreyle ödünç alabilirler. Ancak, ödünç alınan kitabı isteyen olmadığı takdirde, ayırtma işlemi yapılmaması halinde 1 kez uzatma yapılabilmektedir.
 • İnternet üzerinden uzatma işlemi iade gününden 3 gün öncesinden yapılabilmektedir. Bunun için katalog tarama üyeler kısmından özel oturum açmak gerekmektedir.
 • Kullanım süresi dolduğu halde üzerinde bulunan kitapları iade etmeyen okuyucular, kütüphaneden tekrar ödünç kitap alamazlar.
 • Başka bir okuyucunun üniversite kimliği kullanılarak ödünç kitap alınamaz.
 • Gerektiğinde Daire Başkanlığı, ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan kitapları geri isteyebilir.
 • Üniversite akademik ve idari personelinin ödenmeyen kitap ve materyal ceza ücretleri maaşlarından tahsil edilir.
 • Kütüphaneden ödünç aldığı kaynakları kaybeden okuyucular, kaybettiği kaynağın aynısını sağlamak zorundadırlar. Kaybolan kitabın aynısı temin edilmemiş ise kurulan bir Takdir Komisyonunca kitabın o günkü değeri saptanarak, gecikme cezasıyla okuyucuya ödetilir.
 • Herhangi bir nedenle Üniversiteden ayrılan üyelerin, kütüphaneden ilişiklerini kesmesi gerekmektedir.
 • Üzerinde kütüphaneden aldığı kaynağı iade etmeden ayrılan veya öğrenimini yarıda bırakarak ayrılan üyeler için yasal işlemler yapılır.
 • Kütüphane materyalini izinsiz olarak kütüphane dışına çıkartılmaya çalışılması durumunda yasal işlem uygulanır.
 • Kütüphaneye üye olan tüm okuyucular, kütüphane ödünç alma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

Ödünç Verilmeyen Kaynaklar

 • Temel Başvuru Kaynakları, Sözlükler, Süreli Yayınlar, Tezler, Standartlar ve CD'ler ödünç verilmezler.
 • Süreli yayınlar (Ciltlenmemiş sayılar),
 • Basılı olmayan tezler,
 • Yazma ve basma nadir eserler,
 • Kartografik (atlas, harita, maket vb.) materyaller ve mikroformlar,
 • Rezerv kitaplar,
 • Birimlerce tesbit edilen sayıları tükenmiş veya ayrımlaş eserler,
 • Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.,
 • Kütüphane dışına çıkmasında fiziksel açıdan sakınca görülen diğer materyaller.