ISBN - ISSN Hakkında

ISBN-ISSN

    Üniversitemiz, Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nden sertifika alarak Düzce Üniversitesi markasıyla yayıncılık yapmaktadır.

    Yapılacak yayınlar için ISBN ve ISSN alınması bir zorunluluk olduğundan, ISBN ve ISSN alabilmek icin aşağıdaki işlemler yapılarak, bilgi ve formların Mürsel KÖSEOĞLU’na ( murselkoseoglu@duzce.edu.tr  veya Tel.: (0380) 5421126 / 1451) iletilmesi gerekmektedir.

ISBN İşlemleri

  • ISBN/ISSN talepleri, Düzce Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanlığının ilgili yayına vereceği “ONAY” ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenle, onay yazısı Daire Başkanlığımıza ulaşmadan, yayınlarınız işleme alınmayacaktır.
  • Bu amaçla öncelikle Düzce Üniversitesi yayın yönergesine uygun olarak Akademik birimlerde oluşturulan Yayın alt komisyonuna sunulmalıdır. Yayın alt komisyonunda onaylanan yayın talepleri Düzce Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanlığı tarafından incelenecek olan yayınınıza ait "OLUR" yazısı tarafımıza ulaşmalıdır. Bu aşamadan sonra diğer işlemlere geçilebilir.
  • Bundan sonraki süreci takip edecek ve gerektiğinde iletişime geçmek için murselkoseoglu@duzce.edu.tr veya (0380) 542 1126 / Dahili: 1454 numaralı telefondan Mürsel KÖSEOĞLU ile görüşebilirsiniz.
  • Esere bandrol alınma zorunluluğundan dolayı, yayının içeriğine göre aşağıdaki linklerden  indirilecek Mali Haklar Formu, editörlü konferans yayınları için her bir editör;  bunun dışında kalan gerçek yazarlı yayınlar  için  her bir yazar tarafından ayrı ayrı doldurulup, ıslak imza ile imzalanıp tarafımıza basılı ya da pdf formatında iletiniz,
  • Ayrıca her bir yazarın/editörün TC kimlik numarasını ve çalışılan matbaanın serfitika numarasının iletiniz,
  • ISBN sürecinde bandrol başvurusunun tarafımızca yapılması, bandrollerin alınması ve basım sonrası eser piyasaya çıkmadan matbaa tarafından eserlerin bandrollenmesi gerekmektedir,
  • Bandrollerin alınacağı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, eser sayısına gore bandrol ücreti talep etmektedir. Bu ücretin daha sonra vereceğimiz IBAN adresine yatırılarak e-makbuzun tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir,
  • Bandroller YAYFED'den alınarak, matbaaya iletilmek üzere eser sahibine teslim edilir,
  • Matbaa yasal olarak basımdan sonra 15 gün içinde esere ait 6 nüshayı Düzce Üniversitesi Yayın Komisyonu’na göndermek zorundadır. Bu konuda matbaanızı takip etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

 ISSN İşlemleri ( Basılı Yayınlar )

  • Yapılacak süreli yayınlar için ISSN alınması bir zorunluluk olduğundan, ISSN alabilmek icin, 5187 Sayılı Basın Kanunu hükümleri gereğince Düzce Cumhuriyet Savcılığı’na linkte yer alan beyannamede yer alan belgeler verilmektedir.Bu işlemden sonra başvuru için süreli yayın ile ilgili bilgilerle birlikte kütüphanemize başvurabilirsiniz. Başvuru için ilgili personel: Mürsel KÖSEOĞLU’na ( murselkoseoglu@duzce.edu.tr  veya Tel.: (0380) 5421126 / 1451) iletilmesi gerekmektedir.