Hizmetler

Başvuru ve Enformasyon Hizmetleri :

     Araştırmacı ve kullanıcılara kütüphaneden yararlanma, kaynak sağlama, bibliyografya ve abstraklardan yayın tarama işlemlerinde yardımcı olunmakta ve kullanıcı eğitimi yapılmaktadır.

Ödünç Verme Hizmeti :

     Düzce Üniversitesi mensubu olan herkese kütüphaneye üye olmak kaydıyla belirli aralıklarla kütüphanede bulunan kitaplar ödünç verilmektedir.

Fotokopi Hizmeti :

     Merkez Kütüphane bulunan basılı materyallerden ilgili bölümler kullanıcıların istekleri doğrultusunda belirli oranlarda fotokopi çekilebilmektedir.

Genel Koleksiyon (Kitap Koleksiyonu)

     Kütüphane genel koleksiyonunu oluşturan kitaplar, Dewey Onlu Sınıflama Sistemi (DOS)'ne göre sınıflandırılmakta ve açık raf sistemiyle okuyucularına sunulmaktadır. 2016 Yılı itibariyle Başkanlığımız Kataloglama ve Sınıflama Hizmetlerini LC (Libray Conress) Sınıflama Sistemine geçirme kararı alarak çalışmalarına başlamıştır. Koleksiyona bağış, satınalma, dağıtım v.s yollarıyla katılan yayınlar mümkün olan en kısa sürede Otomasyon programı (YORDAM Kütüphane Yazılımı) üzerinden girişleri yapılarak web tarama üzerinden tarama yapılmasına imkan sağlanmaktadır.