Akademik Dergiler

Akademik Dizin - Akademik Türk Dergileri İndeksi Veritabanı

    Akademik Dizin Türk bilimsel dergilerinin tanınırlığını ve atıf sayısını arttırmak amacıyla GESDAV tarafından yürütülen bilimsel bir hizmettir.  Akademik Dizin SCOPEMED ve INDEX SCHOLAR tarafından sunulan ücretsiz bir hizmettir.

Erişim adresi : http://www.akademikdizin.com/

Ankara Üniversitesi Dergiler Ve Kitaplar Veritabanı

    Ankara Üniversitesi tarafından yayınlanan bilimsel dergiler ile telifi üniversiteye ait ve fakülteler tarafından yayınlanan kitaplar tam metin olarak hizmete açılmaktadır.

Erişim adresi : http://onlineyayinevi.ankara.edu.tr/

Araştırmax - Bilimsel Yayın İndeksi Veri tabanı

    Arastirmax, bireysel (bilim insanları, araştırıcılar, yazarlar, akademisyenler, öğretmenler, çalışanlar, devlet adamları, vatandaşlar, öğrenciler) ve kurumsal (bilgi uzmanları ve/veya bilgi-belge yöneticileri olarak çalışan kütüphaneciler, arşivciler, enformasyon ve/veya dokümantasyon uzmanları) düzeyde bilgi kullanıcılarının gereksinim duydukları bilgiye, zamanında, güncel, güvenilir, hızlı, eksiksiz, uygun biçimde sınıflandırılmış olarak elektronik ortamda ücretsiz şekilde erişmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş Türkiye nin ilk tam metin bilimsel veritabanı platformlarından biridir.

Erişim adresi : http://www.arastirmax.com/

ASOS INDEX Academia Sosyal Bilimler Indeksi Veri Tabanı

    Sosyal Bilimler alanında yayınlanan ulusal dergileri tarayan bir index çalışması.

Erişim adresi : http://www.asosindex.com/

Assam Uluslararası Hakemli Dergi (Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği)

    Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, Dünyada barışın tesisi ve adaletin hâkimiyetinin, İslam Ülkelerinin bir süper güç olarak Dünya siyaset sahnesine çıkması ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle; Müslüman Devletlerin; her biri için stratejik istihbarat etütlerinin oluşmasını, münferit ve müşterek iç ve dış tehdit değerlendirmelerinin yapılmasını, iç ve dış güvenlik plan esaslarının tespit edilmesini ve ortak irade altında toplanması için ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup gelişmesini sağlayacak fikri çalışmaları yapmaktır.

Erişim adresi : http://www.assam.org.tr/dergi/index.php/assam-uhad/index