Başkanlığımız

Misyon


 Üniversitemizde sürdürülen eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, toplumsal hizmetler ve yayın faaliyetlerinin gerektirdiği bilgiye erişmek için gerekli olan tüm kaynak türlerini temin etmek, düzenlemek kütüphanecilik standartlarına uygun olarak kullanıcılara sunmak ve toplumsal fayda sağlamaktır.Vizyon


 Eğitim-öğretim ve araştırma programlarının gereksinimlerini kültürel ve bilimsel sorumluluk bilinci ile bölgesel alanda öncü, ulusal alanda referans gösterilen; çağın gerektirdiği kütüphane hizmetlerini en üst düzeyde sağlayan, bilgiye değer veren ve bilgiyi üstün kılan, paylaşımcı, şeffaf ve hesap verebilen, çalışanlarıyla birlikte gelişmelere ayak uyduran kullanıcıları ile iletişimde sürekliliği bulunan modern bir kütüphane olmaktır

Kuruluş


    Sürekli gelişme ve kendini yenileme prensibiyle hareket eden Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, hem hizmet hem de sahip olunan kaynaklar açısından kullanıcı memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Kütüphanecilik alanında tüm yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu güvenilir bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamayı hedef almakta ve aynı zamanda alt yapısını güçlendirmektedir. Üniversitemiz akademik ve idari personeli, önlisans, lisans ve lisansüstü  öğrencileri ve paydaş araştırmacıların onbinlerce kitap, süreli yayın, CD ve benzeri yazılı ve görsel materyalleri; online elektronik kaynakları hizmetine sunmaktadır.  


 Temel Değerler


1) Yenilikçilik

2) Nesnellik

3) Açık olmak

4) Takım çalışması

5) İşbirliği

6) Sürekli iletişim

7) Kurumsal adalet

8) Sevgi ve Saygı

9) Gönüllülük

10) Katılımcılık

11) Özgüven

12) Süreklilik

13) Şeffaflık

14) Kaliteli hizmet

15) Disiplinlerarası çalışma