Akademik Personel Başvuruları, Görev Süresi Uzatma ve Yabancı Uyruklu Pers. İşlemleri

Profesör kadrosuna başvuru süreci

Doçent kadrosuna başvuru süreci

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru süreci

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru süreci

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru süreci 

Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı istihdamı süreci