4.07.2024

Sözleşmeli Personel Alım İlanı (2024/1) Geçerlilik Süresi Bitimi

2007/12251 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" çerçevesinde oluşturulan "Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı Değerlendirme Komisyonu"nun 16.02.2024 tarih ve 401592 sayılı kararında yer alan "Değerlendirme sonucunda yerleşmeye hak kazanan asil adayların göreve başlamaması halinde, yedek aday çağırma işleminin 30.06.2024 tarihine kadar yapılabilmesine ve 30.06.2024 tarihi itibariyle "22.01.2024 tarihli Sözleşmeli Personel İlanının" geçerlilik süresinin sona ermesine oy birliği ile karar verilmiştir" hükmü gereği 22.01.2024 tarihli Sözleşmeli Personel Alım İlanının geçerliliğinin sona ermesine," oy birliğiyle karar verilmiştir" kararı gereği ;

Üniversitemiz personel ihtiyacını karşılam üzere yayınlanan 22 Ocak 2024 tarihli Sözleşmeli Personel Alım İlanının geçerlilik süresi 30.06.2024 tarihi itibariyle sona ermiştir.

 

Bu duyuru tebliğ / tebligat niteliğindedir.