Sportif Faaliyetler

Üniversitemiz içi ile Üniversitemiz takımlarının müsabaları aşağıda sunulmaktadır. 

---- Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen 2021-2022 Akademik Yılı Spor Müsabakaları 

Üniversitemiz Takımları : 

Uniliğ Faaliyetleri :

- Korumalı Futbol Süperlig Ünilig Müsabakaları (5.2.2022 - 22.05.2022)