Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Ücretsiz Yemek Yardımı

ÖĞRENCİLERİMİZE YEMEK BURSU DESTEĞİ 

Ekonomik durumları yetersiz olan Üniversitemiz öğrencilerine Yemek Bursu Yönergesi kapsamında 1 (bir) eğitim-öğretim yılı için ücretsiz yemek bursu verilmektedir. Yemek bursu için Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına belirli oranda kontenjanlar ayrılmaktadır. 

Başvuru Tarihleri : İlgili eğitim-öğretim süresi içerisinde ilan edilen tarihler arasında yapılmaktadır.

Başvuru Yeri        : Kayıtlı bulunduğunuz Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimleri

 

 •  AÇIKLAMALAR:
 • Öğrencilerin Başvuru Formuna Eklemesi Gereken Belgeler
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Belgesi
 • Ailenin Gelirini Gösterir Belge / Maaş Bordrosu
 • Yüksek Öğrenim Gören Kardeş Varsa Öğrenim Belgesi
 • Özür Durum Belgesi ( Özür Durumu Olan Öğrenciler )
 • Şehit Yakınlık Derecesini Gösterir Belge ( Şehit Yakını Olan Öğrenciler )
 • Yemek bursundan doğrudan faydalanabilecek öğrenciler
 • Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler,
 • Anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,
 • Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler.

  Yukarıdaki şartları sağlayan doğrudan yemek bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler; ilan, değerlendirme ve kontenjan sınırlamasına tabi tutulmaksızın belgeleri ile birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na başvuru yapmaları halinde doğrudan yemek yardımından faydalanabilecektir.

  Yemek bursu alamayacak öğrenciler

 • Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,
 • Devlet ve Üniversite burslusu olmayan yabancı uyruklu öğrencilere,
 • Tezsiz yüksek lisans öğrencilerine,
 • Uyarma dışında disiplin cezası bulunan öğrencilere,
 • Bu yönerge hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere.

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yemek Bursu Kazanan Öğrenci Sayısı 337
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yemek Bursu Kazanan Öğrenci Sayısı 340
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yemek Bursu Kazanan Öğrenci Sayısı 323

 

 

YEMEK BURSU KULLANIM MİKTARI
2017-2018 2018-2019 2019-2020
EKİM 1048 EKİM 815 EKİM 713
KASIM 4702 KASIM 3528 KASIM 4908
ARALIK 3445 ARALIK 3674 ARALIK 3519
OCAK 1012 OCAK 1102 OCAK 1683
ŞUBAT 1875 ŞUBAT 2292 ŞUBAT 1566
MART 3469 MART 3909 MART 1745
NİSAN 2495 NİSAN 3049 NİSAN 0
MAYIS 2094 MAYIS 1818 MAYIS 0
HAZİRAN 17 HAZİRAN 13 HAZİRAN 0