İş Akış Şemaları

İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü

Satınalma İşlemleri

İhale İşlemleri

Taşınır Mal Yönetim İşlemleri

Bütçe ve Raporlama İşlemleri

Bütçe İşlemleri

Raporlama İşlemleri

Personel İşleri

Kısmi Zamanlı Öğrenci İşlemleri

Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Tesis İşlemleri

Üyelik İşlemleri

Ücret takip işlemleri

Müsabaka İşlemleri

Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Tesis İşlemleri

Öğrenci Toplulukları İşlemleri

Kültür Faaliyetleri İşlemleri

Tesis ve Barınma Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Taşınmaz İşlemleri

Sosyal tesis işlemleri

Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Tesis İşlemleri

Ödeme İşlemleri

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Mediko Sosyal İşlemleri

Sekreterlik

Gelen Evrak İşlemleri

Giden Evrak İşlemleri