Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
6.06.2023

2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Kapsamında Birimlerin Doldurulması Gereken Formlar

 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Çevre ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü

Ek-1 2024-2026 Dönemi Yükseköğretim ve Beden Eğitim Yatırım Detay Teklif Formu

 

 

 

Ek-1.1 Yatırım Teklif Özet Tablosu

 

 

Ek-2 Proje Bilgi Formları (Sağlık Sektörü)

 

 

 

 

 

 

Ek-15 Devam Etmekte Olan Sağlık Sektörü Projeleri Bilgi Formu

 

 

 

 

 

 

Üniversite Hastaneleri Mevcut Altyapı Bilgi Formu

 

 

 

 

 

 

Ek-6 Taşıt Envanter Formu

 

 

 

 

 

Ek-7 Taşıt Talep Formu

 

 

 

 

 

 

Ek-8 Devam Etmekte Olan Teknolojik Araştırma Sektörü Proje Bilgileri Formu